TilburgsAntonius1856 TilborghsJohannes1882 TilburgsBertha1878 TilburgsFranciscusCornelis1866 TilburgsMaria1880 TilburgsPetrus1885 TilburgsCornelis1917 BakkerGerarda1892

Genealogie Tilburgs/Tilborghs

Bergeijk 1

Geactualiseerd op 20 april 2024.  Zie einde pagina

Generatie I

I Wouter Tilborchs, geboren omstreeks 1570, vermoedelijk in Eersel, overleden te Bergeijk op 23 december 1633. Hij trouwde met N.N.
 • Zijn overlijden staat als volgt vermeld in het begraafboek van Eersel: "23 Decembris obiit Gwalterus van Tilborch ex parochia Bergycana. Hic sepulturam elegit." Vertaling: "Op 23 december overleed Wouter van Tilborch uit de parochie van Bergeijk. Hij verkoos een begrafenis hier."
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Wouters Tilborchs, geboren omstreeks 1595, volgt IIa.
2. Joannes Walterus Tilborchs, volgt IIb.

Generatie II

IIa Wouter Wouters Tilborchs, zoon van Wouter Tilborchs (I), geboren omstreeks 1595, trouwde vóór 1620 met Didie, alias Lida en Lydia. 
 • Op 21 september 1621 was Lida, vrouw van Valerius Valerius Tilborghs, in Eersel getuige bij de doop van Petronella, dochter van Joannes Arnoldus en Martina. De andere getuige was Joannes Fabri. Dezelfde Joannes Arnoldus was in 1620 getuige geweest bij de doop van Marcelis, zoon van Wouter en Lydia. Martina, echtgenote van Joannes Arnoldus, werd op 12 augustus 1623 in Eersel begraven.
 • Op 3 september 1636 was Lidiken, afkomstig van Bergeijk, vrouw van Waltherus Tilborchs, in Eersel getuige bij de doop van Heylwigis, dochter van Joannes Tilborchs en Heylwigis Bartholomeus. De andere getuige was Petrus Philippus
 • Op 24 september 1638 was Lydia in Bergeijk getuige bij de doop van Johannes, wettelijke zoon van Ancelmus Johannes en Margareta Johannes Geneesen. De andere getuige was Johannes Aertse Ketelaer.
 • Op 21 januari 1648 kocht Wouter Wouters Tilborchs in Bergeijk voor vijfentwintig gulden een "huijssinge mette appendentie ende dependentie daertoe gehorende", plaatselijk genoemd de "Dickhoeve".
Uit dit huwelijk:
1. Marcelis Wouter Tilborchs, gedoopt te Eersel op 2 februari 1620. Volgt IIIa.
2. Jacob Wouter Tilborgs overleden vóór 1687. Volgt IIIb.
3. Joannes Wouter Tilborchs. Volgt IIIc.
4. Theodorus Wouter Tilborghs, gedoopt te Bergeijk op 18 januari 1626. Volgt IIId.
5. Ida (of Oda) Tilborghs, gedoopt te Bergeijk op 26 augustus 1629. Doopgetuigen waren Renerus Guilielmus en Judocus.
 • Oda was op 30 november 1648 in Bergeijk getuige bij de doop van Egidius, zoon van haar broer Marcellus Wouter Tilborghs.
IIb Joannes Walterus Tilborchs, zoon van Wouter Tilborchs (I), trouwde op 7 januari 1620 in Eersel met Joanna Joannes Neeffs. Joanna overleed in Eersel op 19 april 1626. Uit dit huwelijk:
1. Henricus Tilborchs, gedoopt te Eersel op 17 maart 1620. Getuigen waren Adrianus Peters en Elisabetha Adrianus.
2. Margareta Tilborchs, gedoopt te Eersel op 12 oktober 1622. Getuigen waren Rutgerus Petrus en Cristina Guilielmus Bartels.
3. Joannes Tilborchs, gedoopt te Eersel op 6 juli 1625. Getuigen waren Jacobus Theodorus Tops (uit Knegsel) en Elizabetha Joannes Boorts.

Generatie III

IIIa Marcelis Wouter Tilborchs, zoon van Wouter Wouters Tilborchs (II), gedoopt te Eersel op 2 februari 1620. Doopgetuigen waren Joannes Arnoldus en Joanna Wilhelmus Bartels. Marcelis is overleden tussen 1656 en 1691. Hij trouwde (1) met Petronella (Perijn) Jansen.
 • Op 10 januari 1645 was Marcellus Walterus Tilborgs in Bergeijk getuige bij het doopsel van Joanna, dochter van Marcellus Judocus en Margareta. De andere getuige was Margareta Nicolaus Peters.
Uit het huwelijk Tilborchs-Jansen:
1. Joannes Marcellus Ewalterus Tilborghs, gedoopt te Bergeijk op 28 januari 1646, doopgetuigen waren Adam Aertsen en Petronella Martens.
2. Egidius Marcellus Wouters Tilborghs, gedoopt te Bergeijk op 30 november 1648. Doopgetuige was zijn tante Oda Wouters Tilborghs.
Marcelis Wouter Tilborchs, trouwde (2) op 14 oktober 1656 te Bergeijk met Elisabeth Henricus Anthonis Berchmans, dochter van Henricus Antonius Berchmans. Getuigen bij het huwelijk van Marcelis Tilborchs en Elisabeth Berchmans waren Aert Bartholomeus en Eijken Daris. Deze twee getuigen trouwden zelf precies een jaar later, op 14 oktober 1657.

Uit het huwelijk Tilborchs-Berchmans:
1. Frans Marcelis Tilborgs, geboren omstreeks 1660, volgt IVa.
IIIb Jacob Wouter Tilborgs, overleden vóór 1687. Hij was gehuwd met Lijntje Willems. Zij overleed na 1687.
 • In 1687 doen de erfgenamen van Willem Jansen, vader van Lijntje Willems, voor de schepenen van Bergeijk afstand van hun erfdeel ten gunste van Lijntje. Lijntje, inmiddels weduwe van Jacob Wouter Tilborgs, wordt geassisteerd door haar zoon Jan Jacob Tilborgs. Zij mag met de erfenis doen wat zij wil, maar is wel gehouden alle bestaande en eventueel nog voor de dag komende schulden te betalen.
Uit het huwelijk Tilborgs-Willems:
1. Jan jacob Tilborgs
IIIc Joannes Wouter Tilborchs, zoon van Wouter Wouters Tilborchs (II), overleden vóór 1706, trouwde met Catharina Joosten (Catharina Joost Aertsen).
 • In 1668 verkochten Jan Wouter Tilborchs en zijn echtgenote Catharina Joosten aan Frans en Jenneke, zoon en dochter van Joost Martens, schuur en grond op 't Loo, 1,5 lo, reeng: de gemeijnt, de waterlaat, erfgenamen Peter Meus; en nog een akker 2lo, r.: kinderen Peter Meus, Aert Schoof, Willem Daris, gemeijne wech.
Uit het huwelijk Tilborchs-Joosten:
1. Joanna Tilborgs, gedoopt te Bergeijk op 24 februari 1644. Getuige was Heylwigis Petrus Gilis.
2. Aleydis Tilborghs, gedoopt te Bergeijk op 29 augustus 1646. Getuigen waren Petrus Petrus Bartholomeus en Petronella Johannes Poenen.
3. Josina (Judoca) Joannes Wouter Tilborgs, gedoopt te Bergeijk op 22 augustus 1649, volgt IVc.
4. Bartholomeus Joannes Wouter Tilborchs, Volgt IVb.
5. Theodorus (Dirck) Joannes Wouter Tilborchs, gedoopt te Bergeijk op 2 mei 1660. Doopgetuigen: Franciscus Joest Merien en Elisabetha.
IIId Theodorus Wouter Tilborghs, zoon van Wouter Wouters Tilborchs (II), gedoopt te Eersel op 18 januari 1626, doopgetuigen waren Marcelus Joosten en Maria Lodewijckx, overleden vóór 1666. Theodorus trouwde vóór 1658 met Elisabeth (Lijsken, Lijsbeth) Thomas. Elisabeth is vóór 1666 overleden.

Uit het huwelijk Tilborghs-Thomas:
1. Maria Theodorus Wouter Tilborghs, ook genaamd Marieken Dierck Wouters. In 1666 werd zij nog vermeld als minderjarig.
2. Catharina Theodorus Wouter Tilborghs, ook genaamd Lijsken Dierck Wouters, gedoopt te Bergeijk op 18 januari 1658. Doopgetuige was Henricus Judocus.

Generatie IV

IVa Frans Marcelis Tilborgs, zoon van Marcelis Wouter Tilborchs (IIIa) en Elisabeth Henricus Anthonis Berchmans, geboren omstreeks 1660. Bij de doop van zijn zoon Herman, in 1696, werd hij Franciscus Popeliers genoemd. Frans is overleden te Bergeijk op 22 juni 1728. Hij trouwde met Alegonda (Aleken, Alidt) Hermans, dochter van Herman Dircx (Herman Dierck Hermans) en Agnes Goijaerts, overleden tussen 1715 en 1719.
 • In 1734 verkochten de erfgenamen van Frans en Alegonda een obligatie uit de erfenis.
Uit het huwelijk Tilborgs-Hermans:
1. Herman Frans Tilborgs, gedoopt te Bergeijk op 24 april 1696, volgt Va.
2. Elisabeth Tilborgs, volgt Vb
3. Agneet (Anthonet|Agnes) Tilborgs, gedoopt te Bergeijk 31 maart 1699, volgt Vc.
4. Maria Tilborgs, gedoopt te Bergeijk 5 april 1701, doopgetuigen: Joannes Jacobs en Adriana Henrickx.
5. Petronella Tilborgs, gedoopt te Bergeijk 24 april 1704, doopgetuigen: Henricus Jansen en Catharina Goijaers.
6. Marcellus Tilborgs, gedoopt te Bergeijk 14 mei 1706, doopgetuigen: Adrianus Henrickx en Anna Maria Cornelis. Marcellus was in 1736 als getuige betrokken bij een steekpartij in een Bergeijkse herberg. Zie Kroniek 1736.
7. Bartel (Baltasar|Baltus) Tilborgs, gedoopt te Bergeijk 22 april 1708, doopgetuigen: Theodorus Cornelis en Catharina Bartels, overleden na 2 mei 1763, trouwde te Bergeijk 3 maart 1737 met Maria Jansen Hoemands, overleden na 2 mei 1763.
8. Johannes Tilborgs, gedoopt te Bergeijk 22 april 1708, doopgetuigen: Franciscus Henrick Popeliers en Maria Henrick Hermans.
IVb Bartholomeus Joannes Wouter Tilborchs, zoon van Joannes Wouter Tilborchs (IIIb), wonende te Eersel, overleden vóór 1726, trouwde vóór 1697 met Joanna Joannes, ook genaamd Jenneken Bartel Tilborgs en Jenneke Tilborgs.

Uit dit huwelijk:
1. Catharina Bartholomeus Tilborchs, gedoopt te Eersel op 14 september 1697. Doopgetuigen waren Franciscus Joannes en Josina Joannes. Zij is ongehuwd overleden en begraven te Eersel op 5 oktober 1721.
IVc Josina Joannes Wouter Tilborgs (Judoca Tilborgs, Josina Janss, Josepha Joannes), dochter van Joannes Wouter Tilborchs (IIIb), gedoopt te Bergeijk op 22 augustus 1649. Getuigen waren Theodorus Joosten en Maria, de vrouw van Anthonius Cranen. Zij trouwde met Hubertus Cornelis, zoon van Cornelius Hubertus en Maria Joannes. Hubertus is gedoopt te Eersel op 20 januari 1652. Doopgetuigen waren Petrus Bernardus en Petronella Joannes. Hij was koperteut en woonde te Bergeijk (Paal) en Eersel.
 • In 1692 kochten Josina Tilborgs en Hubertus Cornelis van Andries Huijbregt Lambregts een huis met grond "opde Paal ofte Limitscheijdinge tusschen de Vrijheijt van Eerssel ende Bergeijck inde heijde". De prijs bedroeg 234 gulden en tien stuivers en een koe. Voor de berekening van de veertigste penning werd de koe voor twintig gulden gerekend.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Huberti Cornelis, gedoopt te Bergeijk op 6 juli 1677. Doopgetuigen waren Joannes Cornelis en Maria Janssen. Opmerking bij meter: "In den Leeuwerik bij Stoupken."
2. Walterus Huberti Cornelis gedoopt te Eersel op 16 augustus 1681. Doopgetuigen waren Theodorus Joannes en Helena Cornelius. De meter was afwezig bij de doop. Walterus en zijn zuster Joanna zijn tweelingen.
3. Joanna Huberti Cornelis gedoopt te Eersel op 16 augustus 1681. Doopgetuigen waren Joannes Joannes en Joanna Walterus. Joanna en haar broer Walterus zijn tweelingen. Vermoedelijk is Joanna vóór de geboorte van haar gelijknamige jongere zuster overleden.
4. Chatarina Huberti Cornelis gedoopt te Eersel op 4 juli 1684. Doopgetuigen waren Bartholomeus Joannes en Gertrudis Cornelius. De meter is afwezig bij de doop.
5 Joanna Huberti Cornelis gedoopt te Bergeijk op 21 september 1685. Doopgetuigen waren Marcellus Wouters en Aleidis Adriaensen.
6 Marcelius Huberti Cornelis gedoopt te Bergeijk op 22 februari 1690. Doopgetuigen waren Franciscus Marcelis en Eva Jacobs.

Generatie V

Va Herman Frans Tilborgs, zoon van Frans Marcelis Tilborgs (IVa) en Alegonda (Aleken) Hermans, gedoopt te Bergeijk op 24 april 1696. De vader van Herman werd in de doopakte Franciscus Popeliers genoemd. Maar omdat als moeder Aldegonda, dochter van Herman Dirckx, staat vermeld weten we dat Franciscus Popeliers dezelfde persoon was als Franciscus Tilborgs. Doopgetuigen waren Cornelis Dirckx en Maria Adam Jansen. Zie de originele vermelding in het doopboek van Bergeijk. De pastoor moest het originele doopboek inleveren. Daarom maakte hij voor eigen gebruik een afschrift. Zie ook de tekst van dit afschrift, dat qua datum en tekst iets afwijkt van het origineel.
Herman overleed te Bergeijk 11 april 1755. Hij trouwde vóór 25 november 1723 met Catharina (Catelijn) Peeter Bergmans, gedoopt te Bergeijk 9 december 1695, doopgetuigen: Adrianus Palen en Margarita Evert W. Cuycken, overleden te Bergeijk 1 juni 1759, dochter van Petrus Jan Berchmans en Lucia Everaert Cuijcken.
 • Herman Frans TilborgsHerman was haarteut van beroep. Haarteuten handelden in mensenhaar, bestemd voor de vervaardiging van pruiken. Het haar werd verkocht aan pruikenmakers in onder meer Engeland, Duitsland en Frankrijk. De haarteuten bereisden heel Nederland, België en Frankrijk voor de aan- en verkoop van het haar.
 • In 1723 verdeelde Hermans schoonvader Peter Bergmans bij leven zijn nalatenschap over zijn drie dochters, Marij, Jenneken en Catrina, die voor de schepenen werden vertegenwoordigd door hun echtgenoten. Herman en Catrina kregen het huis, de grond daaromheen en de hof, gelegen op 't Loo, één van de buurtschappen van Bergeijk. Voorwaarde was dat Hermans schoonvader z'n leven lang een kamer in het huis mocht blijven bewonen en een vrije opgang hield. Ook mocht hij bijen houden en daarvoor een 'bijehal' neerzetten. De twee eiken, die bij de schuur stonden, bleven het eigendom van Hermans schoonvader. Herman en Catrina kregen verder 'den Wouters beemt, den Lireman, startackerken neffens Bartel Plasmans, het lant in de velden (en) een ackerken (..), gelegen in den start'.
 • Op 4 april 1730 daagde Herman de in Eersel woonachtige Dirk Stapparts voor de schepenen van Eersel. Dirk was Herman nog steeds een bedrag van twee en zeventig gulden en dertien stuivers schuldig en Herman eiste betaling. Nadat de schepenen "op alles wel en rijpelijk (hadden) gelet" en op basis van het advies van een onafhankelijke rechtsgeleerde, veroordeelden zij Dirk Stapparts tot betaling van het verschuldigde bedrag plus de proceskosten.
 • In 1738 raakte Herman in financiële problemen: hij was niet meer in staat zijn handel voort te zetten.
Uit het huwelijk Tilborgs-Bergmans:
1. Wilhelmus Tilborghs, gedoopt te Bergeijk 23 september 1724, doopgetuigen waren Petrus Bergmans en Elisabeta Franciscus Tilborgs.
2. Petrus Tilborghs, gedoopt te Bergeijk 12 maart 1726, doopgetuigen waren Marcelis Tilborgs en Johanna Peters, overleden te Bergeijk op 22 mei 1794, trouwde met Elisabeth Haagdoorn (Hagedoorn), begraven te Bergeijk op 23 juli 1808.
3. Aldegonda Tilborghs, gedoopt te Bergeijk 24 mei 1728, doopgetuigen waren Petrus Baselmans en Agnes Berghmans, begraven te Bergeijk op 20 december 1775. Aldegonda was "collecteraal subjekt" oftewel collateraal subject. Dat wil zeggen dat haar erfgenamen belasting moesten betalen over haar nalatenschap.
4. Johanna (Jenneke) Tilborghs, gedoopt te Bergeijk 31 augustus 1729, doopgetuigen waren Josephus Bakelmans en Maria Bartholomeus van Poppel, overleden te Bergeijk op 27 april 1775 en aldaar begraven op 29 april 1775. Zij trouwde op 23 september 1770 te Bergeijk met Petrus Joannes Coutlet, afkomstig van Peer in België. Zie Kroniek 1771: Huiselijk geweld door de echtgenoot van Jenneke.
5. Francis Herman Tilborghs, gedoopt te Bergeijk 8 april 1731, volgt VI.
6. Wilhelmus Tilborghs, gedoopt te Bergeijk 16 mei 1733, doopgetuigen waren Bartholomeus Tilborgs en Lucia Petrus Baselmans, overleden te Bergeijk 17 augustus 1792. Wilhelmus was collecteur van de koningsbede in de gehuchten 't Loo en Weebosch te Bergeijk. Zie Kroniek 1759.
7. Everardus Tilborghs, gedoopt te Bergeijk 14 april 1736, doopgetuigen waren Petrus Cuijcken en Wilhelmina Bergmans.
Vb Elisabeth Tilborgs (bij de doop van haar zoon Henricus, in 1734, werd zij Elisabeth Fransens genoemd), dochter van Frans Marcelis Tilborgs (IVa) en Alegonda (Aleken) Hermans, trouwde te Bergeijk 4 maart 1726 met Josephus Wijnants. Getuigen waren Cornelius Brouwers en Adrianus Huijbers.

Uit het huwelijk Wijnants-Tilborgs:
1. Guilhelmus Wijnants, gedoopt te Riethoven 22 april 1727, doopgetuigen waren Godefridus Ariaens en Agnes Antonius Tilborgs. Vermoedelijk is hij binnen een jaar overleden.
2. Wilhelmus Wijnants, gedoopt te Riethoven 20 april 1728, doopgetuigen waren Gerardus Adrians en Agneta Tilborghs. Wilhelmus trouwde op 6 juli 1762 in Riethoven met Jacoba van den Bos, dochter van Joannes van den Bos en Maria Popeliers (alias Johanna Maria P. Cremers), gedoopt te Riethoven op 13 juli 1735. Doopgetuigen waren Franciscus Kusters (alias De Kuster) en Cristina Smolders (alias Van den Boschs). Wilhelmus' zus Adriana en zijn broer Hendricus treden op dezelfde dag in het huwelijk als Wilhelmus.
3. Adriana Wijnants, gedoopt te Riethoven 5 september 1729, doopgetuigen waren Hermanus Tilborghs en Margareta Jacobs, begraven te Riethoven op 31 juli 1778. Zij trouwde op 6 juli 1762 te Riethoven met Wilhelmus van der Aa, zoon van Lambertus van der Aa en Elisabetha Fabri, gedoopt te Riethoven in 1732, doopgetuigen Jacobus Tops en Christiana Smolders, landbouwer (1822), overleden te Riethoven op 28 maart 1822, aangevers; Laurens van Balen, landbouwer, 50 jaar, schoonzoon, en Hendrik Poppeliers, landbouwer, 55 jaar, buurman.
4. Hendricus Wijnants, gedoopt te Riethoven 18 april 1734, doopgetuigen waren Wilhelmus Smits en Alegonda Jacobus Jansen. Overleden te Riethoven op 8 maart 1805. Hendricus trouwde op 6 juli 1762 in Riethoven met Hendrina Bimans, begraven te Riethoven op 6 januari 1808.
Vc Agneet (Anthonet|Agnes) Tilborgs, dochter van Frans Marcelis Tilborgs (IVa) en Alegonda (Aleken) Hermans, gedoopt te Bergeijk 31 maart 1699, doopgetuigen: Walterus Marcelis en Margareta Bartels. Zij werd in Bergeijk begraven op 24 januari 1735. Zij trouwde (1) met Anthonis Bergmans, overleden te Bergeijk 18 juli 1728.

Uit het huwelijk Bergmans-Tilborgs:
1. Willemijn Bergmans, gedoopt te Bergeijk 14 september 1726, doopgetuigen waren Hendricus Bergmans en Elisabet Josephs, overleden na 22 december 1733.
2. Antoni Bergmans, gedoopt te Bergeijk 5 februari 1729, doopgetuige was Marcellus Tilborgs. Opmerking bij doop: "vader overleden", overleden na 22 december 1733.

Agneet (Anthonet|Agnes) Tilborgs trouwde (2) te Bergeijk 16 december 1733 met Peter Peters, Peter Peters was weduwnaar van Mari Hendrik Popeliers en reeds vader van enkele kinderen. Voor huwelijkse voorwaarden zie Kroniek 1733.

Generatie VI

VI Francis Herman Tilborghs, zoon van Herman Frans Tilborgs (Va) en Catharina (Catelijn) Peeter Bergmans, gedoopt te Bergeijk 8 april 1731, doopgetuigen: Petrus Berghmans en Elisabeta Tilborghs, overleden te Bergeijk 26 juni 1786. Francis was, evenals zijn vader, teut van beroep. Hij was aangesloten bij de Holsteinse compagnie. Francis Herman TilborghsNa de dood van Francis Herman Tilborghs in 1786, trad Willem Coolen op als voogd van diens kinderen. Francis trouwde (1) te Bergeijk 5 juli 1772 met Maria Luijcas Jansen, gedoopt te Bergeijk 24 september 1728, doopgetuigen: Joannes Matheuse en Adriana Jan Lambers. Maria is overleden te Bergeijk 21 augustus 1778. Toen Maria Luijcas Jansen moeder werd, was ze bijna 50 jaar oud. Kennelijk is ze overleden aan de gevolgen van de bevalling, dochter van Johannes Luijcas Jansen en Anna Peters.

Uit het huwelijk Tilborghs-Jansen:
1. Petrus Hermanus Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 27 juni 1778, volgt VIIa.
Francis Herman Tilborghs, trouwde (2) te Bergeijk 16 april 1780 met Anna Elisabetha Cuijcken (Anna Peeter Kuijken), gedoopt te Bergeijk 14 mei 1754, doopgetuigen Wilhelmus Hendriks en Elisabetha Rademaeckers, dochter van Petrus Cuijcken en Maria Arnoldus Theus, overleden te Bergeijk 16 december 1822. Na het overlijden van Francis Herman Tilborghs trouwde Anna Elisabetha Cuijcken te Bergeijk op 31 oktober 1790 met Franciscus Melskens, zoon van Henricus Melskens en Henrica Boogaerts, gedoopt te Bergeijk op 7 juli 1769, tweelingbroer van Petrus Melskens, bouwman, overleden te Bergeijk 19 mei 1830. Franciscus Melskens en Anna Cuijcken hadden één kind: Johannes Melskens, gedoopt te Bergeijk op 11 september 1791.
 • Vóór zijn huwelijk met Anna Elisabetha Cuijcken maakte Francis Herman Tilborghs zijn inventaris op. Zie Kroniek 1780.
Uit het huwelijk Tilborghs-Cuijcken:
1. Johannes (Jan) Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 16 augustus 1781, volgt VIIb.
2. Petrus Bernardus Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 12 maart 1783, doopgetuigen waren Arnoldus Cuijken en Elisabetha Tilborghs, overleden te Bergeijk 30 maart 1784.
3. Maria Catharina Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 9 september 1785, volgt VIIc.

Generatie VII

VIIa Petrus Hermanus Tilburgs, zoon van Francis Herman Tilborghs (VI) en Maria Luijcas Jansen, gedoopt te Bergeijk 27 juni 1778, doopgetuigen: Petrus Tilborghs en Anna Jansen, bouwman, koopman, herbergier, overleden te Bergeijk 11 januari 1854, trouwde te Petrus Hermanus Tilburgs Bergeijk 20 februari 1803 met Maria Anna van de Vorst, gedoopt te Bergeijk 18 september 1777, doopgetuigen: Antonius Rokers en Joanna Maria van de Vorst, landbouwster, overleden te Bergeijk 17 juni 1854, dochter van Antony Jan van de Vorst en Christina Rokers.
 • In 1853 vierden Petrus Hermanus Tilburgs en Maria Anna van de Vorst hun vijftigjarig huwelijksfeest, opgeluisterd door de Harmonie van Bergeijk. Zie Kroniek 1853.
Uit het huwelijk Tilburgs-Van de Vorst:
1. Maria Christina Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 14 november 1803, doopgetuigen waren Antonius van de Vorst en Anna Melskens, overleden te Bergeijk 5 december 1803.
2. Antonius Franciscus Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 26 november 1804, doopgetuigen waren Antonius van de Vorst en Anna Melskens, overleden te Bergeijk 30 november 1804.
3. Cornelis Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 20 november 1805, volgt VIIIa.
4. Maria Christina Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 25 april 1808, volgt VIIIb.
5. Antonius Franciscus (Francis) Tilburgs, gedoopt te Bergeijk 12 september 1809, volgt VIIIc.
6. Anna Maria Tilburgs, geboren te Bergeijk 14 april 1811, volgt VIIId.
7. Antonetta Tilburgs, geboren te Bergeijk 6 juli 1813, landbouweresse, overleden te Bergeijk 3 juli 1831.
8. Johannes Antonius Tilburgs, geboren te Bergeijk 5 mei 1816, bouwman. Johannes Antonius was in 1845 één van de oprichters van de harmonie van Bergeijk (zie Kroniek). Op 16 augustus 1857 emigreerde hij naar Noord Amerika. Zie Kroniek 1857.
VIIb Johannes (Jan) Tilburgs, zoon van Francis Herman Tilborghs (VI) en Anna Peeter Kuijken, gedoopt te Bergeijk 16 augustus 1781, doopgetuigen: Wilhelmus Colen en Maria Cuijken, koopman, bouwman (1823), overleden te Bergeijk 25 september 1832, trouwde te Bergeijk 23 juli 1809 met Maria Elisabeth Leesten, gedoopt te Bergeijk 1 februari 1780, doopgetuigen: Arnoldus Geenen en Henrica Heuvelmans, landbouweresse, overleden te Bergeijk 29 april 1823, dochter van Nicolaus Leesten en Maria Geenen. Na het overlijden van Jan trad Arnold Kuijken op als voogd van diens minderjarige kinderen. Jan en Maria trouwden in de periode van het Koninkrijk Holland (1806-1810) onder koning Lodewijk Napoleon, een broer van Napoleon Bonaparte, en Hortense de Beauharnais.

Uit het huwelijk Tilburgs-Leesten:
1. Anna Maria Tilborghs, gedoopt te Bergeijk 10 mei 1810, volgt VIIIe.
2. Francis Tilburgs (Tilborghs), geboren te Bergeijk 2 nov 1811, teut, overleden te Stadtlengsfeld in Pruisen op 20 maart 1832. Francis was ongehuwd.
3. Nicolaas Tilburgs (Tilborghs), geboren te Bergeijk 26 juli 1814, volgt VIIIf.
4. Johanna Tilborghs (Tilburgs), geboren te Bergeijk 1 december 1817, volgt VIIIg.
VIIc Maria Catharina Tilburgs, dochter van Francis Herman Tilborghs (VI) en Anna Peeter Kuijken, gedoopt te Bergeijk 9 sep 1785, doopgetuigen: Simon Cuijken en Anna Teeuws, boerin, overleden 29 juni 1852, trouwde te Bergeijk 2 februari 1812 met Peter Bergmans, gedoopt te Bergeijk 22 januari 1781, bouwman, overleden te Bergeijk 13 juli 1829, getuigen Jan Bergmans (bouwman, 32 jaar, broer) en Josephus van Vlerken (koopman, 37 jaar, buurman), zoon van Henricus (Hendrik Jan) Bergmans en Catharina Hoex. De trouwdatum van Maria en Peter viel in de korte periode (1810-1813) dat Nederland deel uitmaakte van het Franse keizerrijk. Hun huwelijksacte is daarom in het frans geschreven en draagt het stempel van het Empire Française.

Uit het huwelijk Bergmans-Tilburgs:
1. Anne Catharina Bergmans, geboren te Bergeijk 13 januari 1813, landbouwster, ongehuwd, overleden te Bergeijk 22 juni 1843, getuigen: Hendrik Bergmans (broer) en Hendrik Lomans (bouwman, 54 jaar).
2. Henricus (Hendrik) Bergmans, geboren te Bergeijk 12 april 1814, getuigen: Francis Melskens (bouwman) en Francis Joosten (bouwman), bouwman, overleden te Bergeijk op 25 oktober 1851, getuigen Johannes Bergmans (broer) en Arnoldus Melskens (buurman). Hendrik was ongehuwd.
3. Johannes Bergmans, geboren te Bergeijk 22 april 1818, bouwman, ongehuwd, overleden te Bergeijk 1 december 1852, getuigen: Antonie Melskens (bouwman, 56 jaar, buurman) en Antonie Willems (zonder beroep, 23 jaar, bekende).
4. Peter Bergmans, geboren te Bergeijk 6 november 1819, overleden te Bergeijk 10 december 1825.
5. Christiaan Bergmans, geboren te Bergeijk 24 november 1821, bouwman, overleden te Bergeijk 30 mei 1876, getuigen: Adriaan Bruijns (metselaar, 40 jaar, buurman) en Peter Fransis Willems (secretaris, 41 jaar, bekende), trouwde te Bergeijk 17 augustus 1854 met Maria Cornelia van Valenberg, geboren te Bergeijk 29 januari 1829, landbouwster, overleden te Bergeijk 9 februari 1908, getuigen: Johannes Bergmans (landbouwer, 42 jaar, zoon) en Jacobus van Hoof (landbouwer, 54 jaar), dochter van Hendrik van Valenberg (bouwman) en Maria van de Graaf (boerin).
6. Anna Maria Bergmans, geboren te Bergeijk 18 augustus 1823, landbouwster, ongehuwd, overleden te Bergeijk 11 juni 1854.
 • Anna liet bij haar overlijden een bedrag van ƒ 383,- na aan haar twee nog levende broers Christiaan en Francis, die elk dus ƒ 191,50 erfden.
7. Francis Bergmans, geboren te Bergeijk 24 april 1828, landbouwer, ongehuwd, overleden te Bergeijk 27 september 1858.
 • Francis liet bij zijn overlijden een bedrag van ƒ 1.538,- na aan Christiaan, de laatste nog levende van zijn broers en zusters.

Generatie VIII

VIIIa Cornelis Tilburgs, zoon van Petrus Hermanus Tilburgs (VIIa) en Maria Anna van de Vorst, gedoopt te Bergeijk 20 november 1805, doopgetuigen: Joannes Tilborgs en Petronilla Heijnxtermans, boer, herbergier, veekoopman, overleden te Bergeijk 6 april 1879, begraven te Bergeijk 9 april 1879. Tilburgs-Kloots Hij trouwde te Bergeijk 1 maart 1840 met Johanna Kloots, geboren te Bergeijk 26 mei 1818, landbouwster, tapster (1881), overleden te Bergeijk 3 augustus 1884, dochter van Johannes Adrianus (Jan) Kloots, bouwman (1818) en Willemijna Joosten.
 • Cornelis Tilburgs werd ingeloot voor militaire dienst. Hij liet zich echter tegen betaling vervangen door een ander. Volgens het keuringsrapport was hij 1,72 m. lang en had hij blauwe ogen en blond haar.
 • Cornelis is in 1879 's nachts verdronken in een sloot toen hij terugkeerde van een reis naar (waarschijnlijk) Tilburg. Zie Kroniek 1879.
Uit het huwelijk Tilburgs-Kloots:
1. Peter Johannes Tilburgs, geboren te Bergeijk 30 september 1840, volgt IXa.
2. Maria Cornelia Tilburgs, geboren te Bergeijk 7 maart 1842, volgt IXb.
3. Arnoldus (Nol) Tilburgs, geboren te Bergeijk 17 januari 1844, bouwman, overleden te Stratum 6 november 1898, begraven te Bergeijk 23 november 1898 Arnoldus was ongehuwd. Hij is verdronken in het Eindhovens Kanaal in Stratum bij Eindhoven (zie Kroniek 1898).
4. Wilhelmina Tilburgs, geboren te Bergeijk 1 augustus 1845, volgt IXc.
5. Antonetta Tilburgs, geboren te Bergeijk 26 oktober 1847, dienstmeid, overleden te Eindhoven 4 maart 1920 Antonetta was ongehuwd.
 • In 1879 was zij dienstmeid bij goudsmid Antoon Hermans-Smits in Eindhoven en kende daardoor architect Pierre Cuypers en Vincent van Gogh. Zie Kroniek 1884. Evenals haar jongste zus Francisca woonde zij aan de Keizersgracht 14 in Eindhoven.
6. Peter Bernardus Tilburgs 1849-1900Peter Bernardus Tilburgs, geboren te Bergeijk 26 augustus 1849, volgt IXd.
7. Christina Tilburgs, geboren te Bergeijk 4 januari 1852, dienstmeid, overleden te Eindhoven 22 december 1898 Christina was ongehuwd.
8. Franciscus Tilburgs, geboren te Bergeijk 22 maart 1854, overleden te Bergeijk 23 maart 1854.
9. Franciscus Hermanus Tilburgs, geboren te Bergeijk 23 februari 1855, volgt IXe.
10. Antonius Tilburgs 1856Antonius (Anton) Tilburgs, geboren te Bergeijk 31 oktober 1856, volgt IXf.
11. Johanna Maria Tilburgs, geboren te Bergeijk 15 januari 1858, overleden te Eindhoven 1 maart 1929. Johanna Maria Tilburgs vertrekt op 15 april 1873 van Bergeijk Johanna Tilburgs 1858-1929naar Valkenswaard. Na terugkeer naar Bergeijk verhuisde zij op 18 december 1875 naar Eindhoven. Vandaar ging zij op 6 augustus 1882 als dienstbode naar Boxtel en keerde op 16 februari 1884 weer terug naar Eindhoven. Op 29 april 1885 verhuisde ze naar Amsterdam om als dienstbode te werken bij de familie Luijkx. Zij werd op 15 mei 1885 ingeschreven in Amsterdam. Op 14 april 1886 vertrok ze met de familie Luijkx naar Hilversum. Op 4 februari 1887 verhuisde zij van Hilversum naar Eindhoven en vandaar op 31 juli 1888 naar Gestel en Blaarthem. Daar trouwde zij op 14 januari 1889 met Johannes Vincentius (Vincent) Gubbels, geboren te Huisseling en Neerloon (vanaf 1923 gemeente Ravestein) 11 april 1856, metselaar (1889) overleden te Eindhoven 9 december 1926, zoon van Wilhelmus Gubbels, schoenmaker, en Maria Jacoba Daems.
 • Na het overlijden van Johanna organiseerden de erfgenamen een veiling van drie huizen en een perceel grond uit de nalatenschap. De veiling werd eind 1929 aangekondigd, maar werd half januari 1930 wegens bijzondere omstandigheden uitgesteld tot eind februari. Zie de advertentie in het Eindhovensch Dagblad van 8 februari 1930.
12. Hendrikus Tilburgs 1859Hendrikus Tilburgs, geboren te Bergeijk 4 mei 1859, sjouer, opperman, metselaar, overleden te Eindhoven 15 januari 1934. In 1884 pleegdeHendrikus samen met Adriana Kuijken een inbraak met geweld. Hij werd veroordeeld tot acht jaar tuchthuis, Adriana Kuijken krijgt vijf jaar tuchthuis. Zie voor een uitgebreide beschrijving Kroniek 1884. Hendrikus vestigde zich, komende uit Hoogeloon, op 16 december 1896 in Tilburg. Hij was dienstknecht en woonde in huis bij de landbouwer Laurentius Antonius Claassen. Daarna woonde hij als kostganger bij de weduwe Engeldina Paans-Joling aan het Groeseind. Hendrikus vertrok op 21 januari 1907 naar Eindhoven. De weduwe Paans verhuisde op 5 maart 1907 naar Woensel. Wellicht zijn zij beiden naar hetzelfde adres verhuisd (Woensel werd later bij Eindhoven gevoegd). Engeldina Paans-Joling overleed op 16 december 1923 op 80-jarige leeftijd. Hendrik verhuisde op 14 februari 1930 van de Woenselschestraat 47, waar ook de weduwe Paans woonde, naar de Meulakkerstraat in Nunen. Op 10 november 1931 keerde hij terug naar Eindhoven, Woenselschestraat 227.
13. Cornelis Tilburgs, geboren te Bergeijk 31 december 1860, frater-onderwijzer, zijn fraternaam was Maria SILVESTER, overleden te Tilburg 28 november 1909. Komende vanuit Eindhoven vestigde Cornelis zich op 21 juni 1883 in Tilburg. Op 8 september 1884 vertrok hij naar Reusel. Op 28 februari 1899 keerde hij via Goirle terug naar Tilburg (Fraterhuis Korvel). Op 10 mei 1901 vestigde hij zich in Grave. Op 8 september 1909, kort voor zijn dood, keerde hij vanuit Reusel weer terug naar Tilburg. Zie Kroniek 1884.
14. Francisca (Cis) Tilburgs, geboren te Bergeijk 14 juni 1864, wasvrouw en pastoorsmeid, overleden te Vught op 8 maart 1956, begraven in Eindhoven (Sint Catharinakerkhof). Francisca was ongehuwd. Zij woonde evenals haar zus Antonetta aan de Keizersgracht 14 in Eindhoven.
VIIIb Maria Christina Tilburgs, dochter van Petrus Hermanus Tilburgs (VIIa) en Maria Anna van de Vorst, gedoopt te Bergeijk 25 april 1808, doopgetuigen: Antonius van de Vorst en Anna Melskens, landbouwster, winkelierster. Op 28 februari 1883, toen haar zoon Johannes Antonius Daris overleed, woonde Christina Tilburgs in Waalre. Zij overleed te Westerhoven 18 april 1887. Zij trouwde te Bergeijk 22 april 1837 met Leonardus Daris, gedoopt te Bergeijk 5 juni 1803, doopgetuigen: Henricus Daris en Henrica Loijmans, timmerman, overleden te Bergeijk 17 april 1854, zoon van Francis Daris en Johanna Lomans.
 • In het Bevolkingsregister staat Leonardus vermeld als timmerman, maar in werkelijkheid was hij aannemer. Op 3 december 1838 verkocht het gemeentebestuur van Heeze de pastorie voor een bedrag van duizend gulden aan de Hervormde Gemeente, die het gebouw feitelijk al in gebruik had. Kennelijk was de pastorie in slechte staat want op 18 maart 1839 werd de sloop en herbouw openbaar aanbesteed. De opdracht ging naar Leonardus Daris uit Bergeijk, voor een bedrag van 3.685,- gulden. Koning Willem I verleende een subsidie van 3.200,- gulden. Op 25 juli werd de pastorie “onder het dak gebragt”.
Uit het huwelijk Daris-Tilburgs:
1. Johanna Maria Daris, geboren te Bergeijk 31 juli 1838, overleden te Bergeijk 1 januari 1889, trouwde te Bergeijk 8 november 1865 met Francis Boonen, geboren te Bergeijk op 16 augustus 1813, bouwman en rijtuigverhuurder, overleden te Bergeijk 11 juni 1874, getuigen Peter Johannes Hurkmans (bouwman, 71 jaar, buurman) en Peter Francis Willems (secretaris, 39 jaar, buurman), zoon van Jean Boonen en Petronella Jurrissen.
2. Peter Francis Daris, geboren te Bergeijk 20 november 1840, bouwman, ongehuwd. Peter Francis verbleef enige tijd in Amsterdam. Op 12 maart 1885 werd hij opgenomen in het Binnengasthuis, waar hij gedurende 49 dagen werd behandeld voor een chronische reumatische arthritisch van de knie. Hij is overleden te Westerhoven op 24 feb 1895.
3. Antonetta Daris, geboren te Bergeijk 23 juli 1843, bouwvrouw, overleden te Bergeijk 9 februari 1892 (zie Panken 1892, pagina 101), trouwde te Bergeijk 21 november 1877 met Jacobus Schippers, geboren te Bergeijk 10 juli 1854, bouwman en brievenbesteller, overleden te Bergeijk 2 juni 1903. Jacobus Schippers werd vrijgesteld van militaire dienst omdat hij enige wettige zoon was, zoon van Peter Johannes Schippers, landbouwer, en Francyna Maas, landbouwster.
4. Peter Johannes Daris, centraal station 1889geboren te Bergeijk 23 september 1845, metselaar, ongehuwd. Vanuit Bergeijk verhuisde hij naar Waalre en vandaar op 20 juni 1883 naar Westerhoven. Op 27 juli 1887 vertrok hij naar Amsterdam, naar de Kapelsteeg 9, een verbinding tussen de Kalver­straat en het Rokin, en vandaar op 22 maart 1892 naar de Prins Hendrikkade 28. Hij had al eerder in Amster­dam gewoond. Dat lezen we in het dagboek van meester Panken. In augustus 1883 besluit deze de wereld­tentoonstelling in Amsterdam te gaan bezoeken. Hij schrijft: "Blijmoedig en vroegtijdig maakte ik mijne toebereidselen tot de reis, welke ik reeds zondag namiddag aanvaardde, omdat P. Daris uit Bergeijk, wiens moeder enz. thans te Westerhoven woont, naar Amsterdam wederkeerde. Deze bouw­kundige is nu onderbaas aan de nieuwe station (...)." Panken bedoelt het centraal station dat in die tijd in aanbouw was.

Op 14 maart 1898 vertrok Peter Johannes uit Amster­dam naar Westerhoven, waar hij op 15 maart werd ingeschreven. De volgende ochtend, om 8.00 uur overleed hij op 52-jarige leeftijd.
5. Hendrikus Daris, geboren te Bergeijk 20 okt 1848, molenaar (1885), landbouwer, overleden te Westerhoven 24 mei 1912, trouwde te Westerhoven 5 juli 1885 met Geertruda Kwinten, geboren te Westerhoven 19 november 1851, overleden te Westerhoven 18 februari 1926, dochter van Fransis Kwinten en Johanna Verbeek.
6. Johannes Antonius Daris, geboren te Bergeijk 17 april 1852, kleermaker, ongehuwd, overleden te Duizel op 28 februari 1883 op dertigjarige leeftijd.
 • Op 14 augustus 1865 vertrok hij van Bergeijk naar Valkenswaard en op 3 juni 1881 van Bergeijk naar Duizel en Steensel, waar hij twee jaar later overleed. Zijn erfgenamen waren zijn moeder, die inmiddels weduwe was, voor een vierde gedeelte en zijn drie broers en twee zusters, samen voor drie vierde gedeelte. Johannes Antonius liet na “enige roerende goederen als: eene ladetafel, eene kist, eenige beijenstokken met honig, eene naaimachine, eenige gemaakte kleeren en kleermakers-benoodigdheden.” De waarde hiervan werd geschat op zestig gulden. Zijn eigen “kleeren en lijfstoebehooren” werden geschat op tien gulden. Na aftrek van een bedrag van vijfenvijftig gulden voor “dood- en begrafeniskosten” bleef er vijftien gulden over voor de erfgenamen.
VIIIc Antonius Franciscus (Francis) Tilburgs, zoon van Petrus Hermanus Tilburgs (VIIa) en Maria Anna van de Vorst, gedoopt te Bergeijk 12 september 1809, doopgetuigen: Henricus Hensemans en Maria Catharina Tilborghs, bouwman en loonslagter, overleden 30 maart 1882, trouwde te Bergeijk 15 februari 1851 met Maria Helena van Gompel, geboren te Bergeijk 28 februari 1813, landbouwster, overleden te Bergeijk 4 juli 1882, dochter van Peter van Gompel (landbouwer) en Gertruda Verdonk. In 1835 werd Francis met een sabel verwond (Kroniek)

Uit het huwelijk Tilburgs-Van Gompel:
1. Peter Francis Tilborghs, geboren te Bergeijk 10 juni 1851, volgt IXg.
2. Maria Gertruda Tilborghs, geboren te Bergeijk 29 augustus 1852, overleden te Bergeijk 1 september 1852.
VIIId Anna Maria Tilburgs, dochter van Petrus Hermanus Tilburgs (VIIa) en Maria Anna van de Vorst, geboren te Bergeijk 14 april 1811, landbouwster, overleden te Bergeijk 1 januaria 1858. Uit de gegevens blijkt dat de vier kinderen van Anna Maria Tilburgs al op jonge leeftijd wees zijn geworden. Zij trouwde (1) te Bergeijk 3 mei 1841 met Petrus Rijga, gedoopt te Veldhoven 14 april 1798, schoenmaker, overleden te Veldhoven 23 januari 1843, zoon van Henricus Rijga en Willemijna Kuypers.

Uit het huwelijk Rijga-Tilburgs:
1. Petrus Riga, geboren te Veldhoven 22 februari 1842, metselaar (1865), overleden te Alkmaar op 30 juli 1866. Hij trouwde te Alkmaar 29 okt 1865 met Anna Hout, geboren te Alkmaar 28 maart 1843, overleden te Haarlem 15 maart 1889, dochter van Jacobus Hout, voermansknecht, en Elisabeth Catharina van Beusekom. Op 10 juni 1866 beviel Anna van een doodgeboren jongetje. Ruim een maand later, op 30 juli 1866, overleed Petrus Riga in Alkmaar, 24 jaar oud en nog geen jaar getrouwd. Anna Hout hertrouwde op 12 juni 1870 in Alkmaar met de 30-jarige Joannes Matheus van de Weegh, metselaar, geboren in Maarheeze op 26 februari 1840 als zoon van Petrus Joannes van de Weegh, schoenmaker, en Catharina Pellemans, overleden te Bloemendaal op 12 juni 1911.
Anna Maria Tilburgs, trouwde (2) te Veldhoven op 5 januari 1844 met Hendrikus Moeskops, geboren te Veldhoven op 20 mei 1814, slager en landbouwer, overleden te Bergeijk op 14 februari 1857, zoon van Peter Moeskops en Hendrina Liebregts.

Uit het huwelijk Moeskops-Tilburgs:
1. Laudina|Lodevika Moeskops, geboren te Veldhoven 27 januari 1845, dienstmeid. Vanaf 1856 woont zij tijdelijk in Mechelen. Overleden te Eersel 6 februari 1925. Zij trouwde te Eersel 4 november 1876 met de dertig jaar oudere Franciscus Aarts (foto), geboren te Eersel 3 mei 1815, burgemeester van Eersel, weduwnaar van Cornelia Henselmans, overleden te Eersel 6 april 1884 (Palmzondag), zoon van Hendrikus Aarts en Cornelia Maas.

Franciscus Aarts 1815-1884In 1895 begon Lodevika in Eersel een sigarenfabriek. Op 5 april 1907 bezocht de Commissaris der Koningin Eersel. In zijn reisverslag schreef hij: "Een vroegere burgemeester van Eersel, Aarts, stierf in 1884; diens weduwe begon een sigarenfabriek; deze wordt thans gedreven door haar beide zoons, en gaat zeer goed; de sigarenmakers gedragen zich zeer goed, maar staan overigens onder strenge tucht; de weduwe Aarts heeft een winkel in koloniale waren en lapjes; gedwongen winkelnering is er niet." Bij zijn bezoek aan Eersel op 20 juni 1916 voegt hij daaraan toe: "De sigarenindustrie, vooral de fabriek van de Weduwe Aarts, gaat bijzonder goed. De sigarenmakers verdienen ± ƒ 10,-"

Lees het uitgebreide artikel over de sigarenfabriek van de Wed. Aarts & Zonen.

2. Antonius Franciscus Moeskops, geboren te Veldhoven 14 augustus 1847, metselaar, herbergier (1909), overleden te Bergeijk 5 december 1914 Antonius wordt in 1866 in Veldhoven ingeschreven voor militaire dienst, lichting 1867, lotingnr. 9. Hij wordt op 6 mei 1867 ingelijfd en op 5 mei 1872 ontslagen, trouwde te Bergeijk 7 februari 1876 met Hendrina Hoeks, geboren te Bergeijk 19 februari 1847, overleden te Bergeijk 19 april 1904, dochter van Willem Hoeks (bouwman) en Hendrina Verhoeven. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
3. Petrus Moeskops Elisabeth Poppen Petrus Henricus Moeskops, geboren te Veldhoven op 28 januari 1850, overleden te Harmelen 30 augustus 1944, begraven te Medemblik, schoenmaker, trouwde te Wieringen 31 januari 1875 met Elisabeth Poppen, geboren te Wieringen 2 augustus 1854, overleden te Medemblik 26 februari 1932, dochter van Jacobus Poppen, timmerman, en Jannetje Smit, winkelierster.

Bijschrift bij foto's: "P.H. Moeskops en E. Moeskops-Poppen, te Medemblik, die den 30sten Januari a.s. hun 50jarige echtvereeniging hopen te herdenken." (1925). Bron foto's: CBG, Collectie Veenhuijzen.
VIIIe Anna Maria Tilborghs, dochter van Johannes (Jan) Tilburgs (VIIb) en Maria Elisabeth Leesten, gedoopt te Bergeijk 10 mei 1810, doopgetuigen: Petrus Leesten en Maria Tilborghs, landbouweresse, overleden te Bergeijk 5 april 1861, trouwde te Bergeijk 18 juli 1829 met Josephus Cornelis van Vlerken, gedoopt te Bergeijk 10 juli 1792, doopgetuigen: Wilhelmus Wouters en Petronilla van Vlercken, koopman, overleden te Bergeijk 1 december 1845, zoon van Martinus van Vlerken en Margarita Wouters.

Uit het huwelijk Van Vlerken-Tilborghs:
1. Maria Elisabeth van Vlerken, geboren te Bergeijk 7 mei 1830, landbouwster, overleden te Bergeijk 12 september 1878 (in de overlijdensacte wordt zij Maria Cornelia van Vlerken genoemd), trouwde te Bergeijk 24 april 1858 met Wouter Cornelis Gerits (Geerts), geboren te Bergeijk 16 september 1831, bouwman, overleden Bergeijk 12 februari 1900, zoon van Wouter Gerits en Cornelia Lomans. In zijn geboorte- en huwelijksacte en in de overlijdensacte van zijn vrouw heet Wouter Cornelis "Gerits", in zijn overlijdensacte "Geerts".
2. Martinus van Vlerken, geboren te Bergeijk 9 november 1831, overleden te Bergeijk 8 okt 1832.
3. Johannes Cornelis van Vlerken, geboren te Bergeijk 8 juni 1833, bouwman. Johannes was van 28 april 1852 tot 15 mei 1857 in militaire dienst (lichting 1852, lotingnr. 19), overleden te Bergeijk op 7 februari 1909. Hij trouwde te Bergeijk 17 mei 1862 met Anna Maria van Lieshout, geboren te Bergeijk 10 juli 1830, landbouwster, overleden te Bergeijk 6 januari 1903, getuigen: Josephus Kuijken (landbouwer, 45 jaar) en Johannes Franciscus Loomans (landbouwer, 26 jaar), dochter van Stefanus van Lieshout (schoenmaker, bouwman) en Maria Christina Hoevenaars (landbouwster).
4. Hendricus van Vlerken, geboren te Bergeijk 28 september 1834, overleden te Bergeijk 9 april 1835.
5. Josephus Cornelis van Vlerken, geboren te Bergeijk 12 februari 1836, timmerman. Joseph vertrok op 12 mei 1856 naar Moll in België. In 1861 ging hij na een kort verblijf in Bergeijk naar Stratum. Overleden te Tongelre 17 januari 1909. Op 17 augustus 1865 trouwde hij te Tongeren met Antonetta van Alphen, geboren te Tongeren op 28 december 1838, overleden te Stratum 21 maart 1873, dochter van Jan van Alphen en Maria Spaan. Op 11 mei 1874 hertrouwde Josephus Cornelis van Vlerken te Tongelre met Cristina van de Wiel, dochter van Hendrik van de Wiel en Johanna Spaan, geboren te Tongelre 29 mei 1840, overleden te Tongelre 19 september 1891.
6. Cornelis Francis van Vlerken, geboren te Bergeijk 14 april 1838, koopman, landbouwer (1909). Cornelis behoorde qua militaire dienst tot de lichting van 1857 (lotingnr. 22), maar "hij bleef buiten oproeping en was geen dienst verplicht". Hij overlijdt te Bergeijk op 24 april 1909. Hij trouwde te Bergeijk 23 augustus 1871 met Maria Catharina Cornelia van de Ven, geboren te Bergeijk 14 april 1851, landbouwster, overleden te Bergeijk 15 augustus 1911, getuigen Josephus van Vlerken (landbouwer, 38 jaar, zoon) en Josephus Kuijken (landbouwer, 53 jaar, achterneef), dochter van Martinus Ludovikus van de Ven, metselaar (1847), en Johanna Maria Groenen, landbouwster (1847).
7. Anna Margaretha van Vlerken, geboren te Bergeijk 17 januari 1840, dienstmeid, overleden te Bergeijk 5 december 1876, getuigen Leonardus Theuws (echtgenoot) en Francis van Poppel (hoefsmid, 54 jaar, buurman). Zij trouwde te Bergeijk 14 augustus 1867 met Leonardus Thewis, geboren te Bergeijk 2 maart 1827, overleden te Bergeijk 15 april 1906, bouwman, zoon van Peter Thewis, bouwman (1822), en Anna Maria Loos.
8. Johanna Maria van Vlerken, geboren te Bergeijk 31 december 1841, dienstmeid, overleden te Bergeijk 26 april 1918, trouwde te Bergeijk 18 januari 1868 met Antony Kuijken, geboren te Bergeijk 9 augustus 1817, koopman, overleden te Bergeijk 19 juni 1883, zoon van Cornelis Kuijken en Anthonetta de Jong.
9. Cornelis Martinus van Vlerken, geboren te Bergeijk 21 maart 1844, kousenwever/kousenfabrykant en landbouwer, overleden te Bergeijk 19 maart 1920, trouwde te Woensel 29 mei 1885 met Hendrika van Houts, geboren te Bergeijk 2 oktober 1847, overleden te Bergeijk 3 juli 1928, dochter van Judocus van Houts en Antonetta Bol.
VIIIf Nicolaas Tilburgs (Tilborghs), zoon van Johannes (Jan) Tilburgs (VIIb) en Maria Elisabeth Leesten, geboren te Bergeijk 26 juli 1814, koopman en landbouwer, overleden te Bergeijk op 11 augustus 1887 Nicolaas werd na loting ingeschreven voor de nationale militie. Hij voldeed daaraan door nummerverwisseling, dat wil zeggen dat hij Nicolaas Tilburgseen ander tegen betaling zijn plaats liet innemen. Hij trouwde te Westerhoven 26 juli 1849 met Johanna Maria Verhoeven, geboren te Westerhoven 25 oktober 1819, landbouwster, overleden te Bergeijk 19 november 1898, dochter van Pieter Verhoeven en Willemijna Verbeek.
 • Nicolaas overleed op 11 augustus 1887 in Bergeijk, 73 jaar oud. Samen met zijn echtgenote bezat hij in Bergeijk een huis met erf en tuin, alsmede percelen bouwland, weiland, heide en dennenbos, samen negen hectare en achtendertig are. In Luijksgestel had het echtpaar twee hectare, tweeënnegentig are en tachtig centiare dennenbos en in Westerhoven tweeënzestig are en twintig centiare dennenbos. Het totale onroerend goed had een waarde van 3.600,- gulden.
 • De inboedel bestond uit graan, veevoeder en landbouwgereedschappen met een geschatte totale waarde van 1.240,- gulden. Verder had het echtpaar een aantal schuldvorderingen met nog te innen rente en contant geld met een totale waarde van ƒ 3.063,80. De totale waarde van de bezittingen van Nicolaas en zijn echtgenote kwam uit op een bedrag van ƒ 7.903,81 waarvan Nicolaas de helft naliet aan zijn drie nog levende kinderen. Na verrekening van de begrafeniskosten en de kosten van de zielenmis kwam dat neer op een bedrag van ƒ 1.275,63 per kind.
Uit het huwelijk Tilburgs-Verhoeven:
1. Maria Nicolaus Tilburgs, geboren te Westerhoven 30 mei 1850, overleden te Bergeijk 22 september 1875. Maria was ongehuwd en zonder beroep.
2. Servatius Johannes (Jan Servaas) Tilburgs, geboren te Bergeijk 13 mei 1852, landbouwer, overleden te Bergeijk 11 januari 1920, trouwde te Bergeijk 21 oktober 1899 met Maria Martijna Loomans, dochter van Johannis Bonaventura Loomans (bouwman) en Johanna Willems, geboren te Bergeijk 11 november 1858, dienstmeid. Op 24 december 1930 verhuisde zij van Bergeijk naar Valkenswaard. Zij is overleden te Valkenswaard op 22 juni 1940.
3. Maria Wilhelmina Tilburgs, geboren te Bergeijk 6 mei 1855, landbouwster, overleden te Bergeijk 18 mei 1909, trouwde te Bergeijk 6 april 1894 met Arnoldus Kwinten, geboren te Eersel 26 mei 1843, landbouwer, wonende te Moll, overleden te Bergeijk 12 augustus 1916, zoon van Josephus Kwinten en Petronella Keeris.
4. Maria Anna Catharina Tilburgs, geboren te Bergeijk 9 september 1856, overleden te Bergeijk 29 mei 1857.
5. Monica Catharina (Ook genoemd Anna Monica en Anna Catharina) Tilburgs, geboren te Bergeijk 4 mei 1858, landbouwster, overleden te Leende 2 mei 1930, trouwde te Bergeijk 27 november 1899 met Jacobus van Gerwen, geboren te Leende 2 juni 1857, landbouwer, overleden te Leende 28 juni 1942, zoon van Antonius van Gerwen (landbouwer) en Arnoldina van Deursen, weduwnaar van Maria Elisabeth van Hoof.
6. Levenloos kind, geboren te Bergeijk 4 mei 1860.
VIIIg Johanna Tilborghs (Tilburgs), dochter van Johannes (Jan) Tilburgs (VIIb) en Maria Elisabeth Leesten, geboren te Bergeijk 1 december 1817, landbouwster, overleden te Bergeijk 4 augustus 1869, trouwde te Bergeijk 20 april 1844 met Cornelis Kuijken, geboren te Bergeijk 16 december 1814, bouwman en koopman, overleden te Bergeijk 9 maart 1883, zoon van Arnoldus Kuijken en Maria Catharina van Gerwen.

Uit het huwelijk Tilborghs-Kuijken:
1. Maria Catharina Kuijken, geboren te Bergeijk 5 maart 1845, ongehuwd, overleden te Bergeijk 17 november 1908.
2. Arnoldus Kuijken, geboren te Bergeijk 22 mei 1846, ongehuwd, bouwman, overleden te Bergeijk 30 december 1888.
3. Johanna Kuijken, geboren te Bergeijk 30 juli 1848, overleden te Valkenswaard 26 januari 1917, dienstmeid, trouwde te Bergeijk 14 februari 1872 met Bernardus Cornelis Lomans, geboren te Bergeijk 23 april 1843, leerlooier, overleden te Valkenswaard 27 oktober 1923. Bernardus Lomans was vrijgesteld van militaire dienst, zoon van Adriaan Cornelis Lomans (bouwman) en Cornelia Aarts (winkeldochter).
4. Johannes Bernardus Kuijken, geboren te Bergeijk 16 augustus 1849, bouwman, ongehuwd, overleden te Bergeijk 9 april 1915.
5. Anna Catharina Kuijken, geboren te Bergeijk 24 januari 1851, overleden te Tongeren op 7 november 1920, trouwde te Bergeijk 31 okt 1883 met Johannes van Stipdonk, geboren te Tongelre 5 december 1853, dienstknecht, grondwerker (1905), overleden te Tongelre 3 juli 1905, zoon van Antonie van Stipdonk (dagloner) en Elisabeth van den Hurk (spinster). Johannes van Stipdonk kreeg voor zijn huwelijk toestemming van de "Heer Commandeerende Officier van het Eerste Regiment Veldartillerie".
6. Cornelis Josephus Domenicus Kuijken, geboren te Bergeijk 4 augustus 1852, overleden te Bergeijk 28 augustus 1852.
7. Maria Theresia (Treeske) Kuijken, geboren te Bergeijk 15 oktober 1854, overleden te Bergeijk 2 januari 1926, trouwde te Bergeijk 28 mei 1884 met Johannes Arnoldus van Poppel, geboren te Bergeijk 27 mei 1856, hoefsmid, overleden te Bergeijk 3 februari 1937, zoon van Cornelis Franciscus van Poppel (hoefsmid) en Francijna Kloots (landbouwster). Het echtpaar had vijf kinderen.
8. Maria Anna Kuijken, geboren te Bergeijk 13 juni 1856, overleden te Bergeijk 1 juli 1856.
9. Josephus Johannes Baptista Kuijken, geboren te Bergeijk 24 juni 1857, ongehuwd, overleden te Bergeijk 1 november 1939.
10. Francisca Kuijken, geboren te Bergeijk 27 mei 1860, landbouwster, overleden te Bergeijk 8 september 1903, trouwde te Bergeijk 3 september 1890 met Lambert de Krom, geboren te Bergeijk 23 juni 1864, landbouwer, overleden te Bergeijk 25 augustus 1927, zoon van Peter de Krom (dienstknecht) en Maria Anna van Brakel (landbouwster). Lambert de Krom hertrouwde te Bergeijk 28 september 1904 met Maria Vercammen, geboren te Bergeijk 18 oktober 1880, dochter van Augustinus Vercammen en Cornelia de Krom.
11. Cornelis Sylvester Kuijken, geboren te Bergeijk 31 december 1861, metselaar, overleden te Bergeijk 3 januari 1911, trouwde te Bergeijk 27 april 1892 met Adriana Jaspers, geboren te Hoogeloon c.a. 4 februari 1866, overleden te Bergeijk 19 oktober 1922, dochter van Peter Jaspers (herbergier, rijksveldwachter) en Adriana Bots.

Generatie IX

IXa Peter Johannes Tilburgs, zoon van Cornelis Tilburgs (VIIIa) en Johanna Kloots, geboren te Bergeijk 30 september 1840, metselaar, koopman (1915), overleden te 's-Hertogenbosch 6 mei 1919, getuigen Cornelis Manders (ziekenknecht, 40 jaar) en Jacobus Cadee (80 jaar). Peter verhuisde op 4 april 1857 naar Tilburg. Hij trouwde in Eindhoven. Vandaar ging hij terug naar Bergeijk. Hij verbleef ook enige tijd in 's-Gravenhage. Uiteindelijk vestigde hij zich in Helmond. Peter werd niet opgeroepen voor militaire dienst. Hij trouwde (1) te Eindhoven 8 februari 1866 met Wilhelmina Agatha Hoppenbrouwers, geboren te Eindhoven 28 juni 1840, overleden te Gestel/Blaarthem 20 november 1871, dochter van Franciscus Josephus Hoppenbrouwers, huisverwer, en Maria Catharina van Antwerpen.

Uit het huwelijk Tilburgs-Hoppenbrouwers:
1. Franciscus Cornelis Tilburgs, geboren te Gestel (bij Eindhoven) 19 juli 1866, volgt Xa.
2. Levenloos kind, geboren te Gestel (bij Eindhoven) 3 december 1868, overleden te Gestel (bij Eindhoven) 3 december 1868.
3. Cornelis Tilburgs, geboren te Bergeijk 18 februari 1870, overleden te Bergeijk 26 december 1870.

Peter Johannes Tilburgs, trouwde (2) te Helmond 21 augustus 1873 met Maria Godefrida van den Reek, geboren te Helmond 3 mei 1848, zonder beroep, overleden te Helmond 5 december 1925 Ten tijde van het huwelijk van haar zoon Petrus Jacobus Tilburgs op 1 maart 1924 woonde Maria Godefrida van den Reek in 's Gravenhage. Maria was een dochter van Peter van den Reek, fabriekswerker, en Petronella Geeris. Bij zijn huwelijk erkende en wettigde Peter Johannes Tilburgs het eerste kind van Maria Godefrida van den Reek.

Uit het huwelijk Tilburgs-Van den Reek:
1. Petrus Johannes Tilburgs, geboren te Helmond 1 december 1869, volgt Xb.
2. Wilhelmus Leonardus Tilburgs, geboren te Helmond 6 november 1874, volgt Xc.
3. Petronella Johanna Tilburgs, geboren te Helmond 28 juli 1876, spoelster, overleden te 's-Gravenhage op 2 januari 1958. Op 3 mei 1905 vertrok zij naar 's-Gravenhage. Op 18 maart 1914 trouwde zij te 's-Gravenhage met Gerrit de Wilde, geboren te Monster op 20 augustus 1882, zoon van Gerrit de Wilde (koetsier) en Leentje van der Kruk, overleden te 's-Gravenhage op 28 september 1961. Het echtpaar had een dochter: Adriana de Wilde, geboren te 's-Gravenhage op 28 oktober 1915. Zij trouwde op 15 april 1936 met Eduard Wilhelm Capel, geboren te Amsterdam op 19 april 1914, broodbakker.
4. Johanna Francisca Tilburgs, geboren te Helmond 25 april 1878, volgt Xd.
5. Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs, geboren te Helmond 4 april 1880, volgt Xe.
6. Matthea Maria Tilburgs Willem Frederik Carel van Werkhoven Van Werkhoven Tilburgs Matthea Maria Tilburgs, geboren te Helmond 29 november 1881, weefster, dienstbode (1908). Op 21 juni 1904 vertrok zij naar 's-Gravenhage. Op 4 januari 1908 beviel zij van een dochter; Wilhelmina Maria Tilburgs. Het meisje overleed in Scheveningen op 2 juni 1908. Matthea is overleden te 's-Gravenhage op 26 januari 1942. Zij trouwde te 's-Gravenhage 12 juli 1911 met Willem Frederik Carel van Werkhoven, geboren te 's-Gravenhage 20 juni 1885, huisschilder, overleden te 's-Gravenhage op 24 juli 1964, zoon van Willem Reinier van Werkhoven en Johanna Willemsz. Het echtpaar Van Werkhoven-Tilburgs had acht kinderen.
7. Johannes Hubertus Tilburgs, geboren te Helmond 2 november 1883, metselaar. Van 24 september tot 20 oktober 1900 verbleef hij in Venlo en van 13 juli tot 28 september 1903 in Amsterdam. Op 28 januari 1909 vertrok hij naar de kazerne van Harderwijk om zich aan te melden voor het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger. Zie Kroniek 1905.
8. Godefridus Waltrudus Tilburgs, geboren te Helmond 9 april 1887, strijker, fabrieksarbeider, metselaar. Van 13 november 1906 tot 10 april 1909 was hij gelegerd in de kazerne van Harderwijk.
9. Petrus Jacobus Tilburgs, geboren te Helmond 8 februari 1889, volgt Xf.
10. Levenloos kind, geboren te Helmond op 20 februari 1891.
11. Hubertus Johannes Tilburgs, geboren te Helmond 3 juni 1892, strijker, fabrieksarbeider (1915), magazijnmeester, twijnersbaas (1942). Van 22 juli 1908 tot 8 oktober 1909 werkt hij in Sédan in het noorden van Frankrijk, vlakbij de grens met België. Sédan had destijds een bloeiende tapijtindustrie. Op 4 juni 1913 vertrekt hij naar Crefeld in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook deze stad was bekend vanwege zijn textielindustrie. Hubertus is overleden te Helmond op 7 november 1969. Hij trouwde te Helmond 20 januari 1915 met Antonia van Melis, geboren te Deurne 1 april 1895, fabriekarbeidster (1915), overleden te Helmond 18 september 1975, dochter van Marinus van Melis (los arbeider) en Francisca Manders. Het echtpaar Tilburgs-van Melis heeft een zoon: Franciscus Godefridus (Frans) Tilburgs, geboren te Helmond op 16 december 1915, overleden te Venray op 1 augustus 1988. Hij was gehuwd en had een dochter. Frans was in de jaren 1930 een succesvolle amateurwielrenner. Lees meer.
12. Johanna Hendrika Tilburgs, geboren te Helmond 23 april 1894, volgt Xg.
IXb Maria Cornelia Tilburgs, dochter van Cornelis Tilburgs (VIIIa) en Johanna Kloots, geboren te Bergeijk 7 maart 1842, dienstmeid, landbouwster, overleden te Bergeijk 24 februari 1920. Kind:
1. Cornelis Petrus (Pietje Til) Tilburgs, geboren te Bergeijk 20 juni 1882, volgt Xh.

IXc Wilhelmina Tilburgs, dochter van Cornelis Tilburgs (VIIIa) en Johanna Kloots, geboren te Bergeijk 1 augustus 1845, dienstmeid, overleden te Woensel 4 januari 1913, trouwde te Woensel 16 augustus 1866 met Hendrikus Verhuijzen, geboren te Woensel 18 mei 1845, sigarenmaker, zoon van Thomas Verhuijzen, schoenmaker, en Anna Maria Karis, overleden te Woensel op 4 november 1898.

Uit het huwelijk Verhuijzen-Tilburgs:
1. Thomas Verhuizen, geboren te Woensel 2 juni 1867, sigarenmaker (1891, 1918), overleden te Utrecht 2 april 1918 (wonende te Woensel), trouwde te Woensel 14 augustus 1891 met Maria Janssen, geboren te Borkel en Schaft 25 juli 1863, overleden te Eindhoven 4 juni 1940, dochter van Theodorus Janssen en Maria Elisabeth Claas. Maria Janssen hertrouwde in 1920 te Woensel met Arnoldus Cornelus Dekkers (sigarenmaker) en in 1931 te Eindhoven met Theodorus van de Laar (wever).
2. Cornelus Johannes Verhuizen, geboren te Woensel 19 november 1869, sigarenmaker (1899), overleden Eindhoven 26 juli 1944, trouwde te Woensel 23 september 1899 met Anna Maria Vermeulen, geboren te Woensel 23 juli 1871, sigarenmaakster (1899), overleden Eindhoven 9 januari 1945, dochter van Gerardus Vermeulen (fabrieksarbeider) en Anna Theodora van den Oever.
3. Hendrikus Johannes Verhuizen, geboren te Woensel op 12 augustus 1871, sigarenmaker (1923), overleden te Eindhoven op 22 april 1923.
4. Johanna Maria Verhuizen, geboren te Woensel 7 februari 1874, overleden te Woensel op 8 februari 1876.
5. Johanna Maria Verhuizen, geboren te Woensel 20 maart 1876, arbeidster (1895) overleden te Nuenen 3 oktober 1931, trouwde te Woensel 5 juli 1895 met Theodorus Jansen, geboren te Hoogeloon 28 april 1873, sigarenmaker (1895), groentenhandelaar, overleden op 15 september 1963 te Bakel en Milheeze, zoon van Zeger Jansen (metselaar) en Goverdina van Eijndhoven (landbouwster).
6. Maria Verhuijzen, geboren te Woensel 13 januari 1878, naaister (1900), overleden te Woensel op 24 maart 1900.
7. Petrus Johannes Verhuijzen, geboren te Woensel op 29 augustus 1880, overleden te Woensel op 3 oktober 1880.
8. Wilhelmina Antonia Verhuijzen, geboren te Woensel op 26 juni 1882, overleden re Woensel op 16 september 1883.
9. Dochter Verhuijzen, doodgeboren te Woensel op 22 februari 1884.
10. Petrus Johannes Verhuijzen, geboren te Woensel en Eckart 10 augustus 1885, sigarenmaker (1916), overleden te Eindhoven op 19 september 1972, trouwde te Woensel en Eckart 18 juni 1916 met Engelina Maria Philippart, dochter van Joannes Marinus Philippart, schoenmaker, en Elisabeth Hendriks, geboren te Gestel en Blaarthem 12 maart 1890, sigarenmaakster (1916), overleden te Eindhoven op 16 december 1969.
IXd Peter Bernardus Tilburgs en Francisca Helsemans Peter Bernardus Tilburgs, zoon van Cornelis Tilburgs (VIIIa) en Johanna Kloots, geboren te Bergeijk 26 augustus 1849, metselaar/tegelzetter, overleden te Amsterdam 24 augustus 1900, begraven te Amsterdam 26 augustus 1900 Peter wordt in 1868 in Bergeijk ingeschreven voor militaire dienst, lichting 1869, lotingnr. 15. Op 5 mei 1869 wordt hij ingelijfd en op 4 mei 1874 ontslagen. In 1879 of 1880 verhuist hij naar Nieuwer Amstel en vandaar naar Amsterdam om in de bouw te gaan werken. Hij overlijdt door een val van een bouwsteiger. (Zie Kroniek 1900) Peter trouwde te Bergeijk 7 januari 1878 met Francisca Helsemans, geboren te Bergeijk 22 april 1852, bouwvrouw, verstelnaaister (1917) overleden te Amsterdam 16 september 1935, dochter van Franciscus Helsemans, bouwman (1848) en Barbara Verhoeven, landbouweresse (1848).

Uit het huwelijk Tilburgs-Helsemans:
1. Johanna Maria Barbara Tilburgs, geboren te Bergeijk 7 januari 1879, overleden te Bergeijk 20 januari 1879.
2. Maria Cornelia Francisca Tilburgs 1880Maria Cornelia Francisca Tilburgs, geboren te Amsterdam 17 augustus 1880, overleden te Amsterdam op 20 januari 1962. Zij trouwde te Amsterdam 18 oktober 1906 met Wilhelm Ros, geboren te Nieuwer Amstel 20 maart 1885, werkman, vuurstoker (1903), trambestuurder (1906), overleden te Amsterdam op 15 mei 1960, zoon van Johannes Cornelis Ros (opperman in het 7de Regiment Infanterie) en Elisabeth Wellinghoff. Wilhelm Ros kwam uit een gezin met zeventien kinderen. Op 15 september 1903 gaat hij wonen in de Saenredamstraat 35 in Amsterdam. Op 18 oktober 1906 woont hij in de Govert Flinckstraat 105 en op 12 augustus 1925 in dezelfde straat maar dan op nummer 130/2. In dagblad De Tijd van 24 februari 1940 staat het volgende bericht: "Donderdag herdacht de heer W. Ros, Govert Flinckstraat het feit dat hij 25 jaar in dienst was als trambestuurder van de Gemeentetram alhier. De zilveren jubilaris werd des morgens ten kantore van de directie bij name van de heer Hofman gecomplimenteerd met dit jubileum. In de loop van den dag kwamen velen den heer Ros gelukwensen met dit voor hem onvergetelijke feest. Ook een deputatie van zijn collega's zijn ten huize geweest. Talrijke bloemstukken waren in de woning aanwezig. Deze feestdag werd in huizelijke kring verder doorgebracht." Maria Tilburgs en Wilhelm Ros hadden vijf kinderen.
3. Franciscus Cornelis Antonius Tilburgs 1882-1956Franciscus Cornelis Antonius Tilburgs, geboren te Amsterdam 27 oktober 1882, volgt Xi.
4. Petrus Bernardus Cornelis Tilburgs 1885-1927 Petrus Bernardus Cornelis Tilburgs 1885-1927 Petrus Bernardus Cornelis Tilburgs, geboren te Amsterdam 11 januari 1885, volgt Xj.
5. Theodorus Johannes Cornelis Tilburgs 1887-1969Theodorus Johannes Cornelis (Dorus) Tilburgs, geboren te Amsterdam 9 februari 1887, volgt Xk.
6. Barbara Maria Cornelia Tilburgs 1891-1975Barbara Maria Cornelia Tilburgs, geboren te Amsterdam 21 mei 1891, overleden 2 juni 1975, begraven te Hilversum, trouwde op 11 juli 1917 te Amsterdam met Andries Palfenier, zoon van Andries Palfenier en Johanna Margaretha Kap, geboren te Amsterdam 30 maart 1892, hoefsmid (1917), overleden 30 september 1958, begraven te Hilversum. Het echtpaar had drie dochters.
IXe Franciscus Hermanus Tilburgs, zoon van Cornelis Tilburgs (VIIIa) en Johanna Kloots, geboren te Bergeijk 23 februari 1855, metselaar. Franciscus Hermanus Tilburgs verhuist op 20 juli 1881 van Bergeijk naar Amsterdam. Op 25 mei 1889 vertrekt hij met z'n vrouw en twee zoontjes naar Delft. Na 1894 is hij weer teruggekeerd naar Amsterdam. Als zijn zoon Franciscus Johannes eind 1904 wordt gekeurd voor de Nationale Militie staat over Franciscus Hermanus vermeld: "Verblijf of in leven zijn des vaders sedert 7 jaren onbekend." Franciscus Hermanus trouwde te Amsterdam 17 augustus 1881 met Hendrika (Rijkje) de Zwart, geboren te Baarn 10 november 1853, dochter van Jacob de Zwart en Emmetje Brouwer, dienstbode, overleden in het Armenhuis/Bejaardenhuis in de Roetersstraat te Amsterdam op 4 maart 1929.

Uit het huwelijk Tilburgs-de Zwart:
1. Cornelis Jacobus Franciscus Tilburgs, geboren te Amsterdam 8 juli 1882, overleden te Amsterdam 29 december 1885.
2. Franciscus Johannes Tilburgs, geboren te Amsterdam 26 april 1885, ketelmaker, aanslaander, machinebankwerker. eretekenIn 1905 meldde Frans zich voor het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Hij was betrokken bij de krijgshandelingen op Celebes en kreeg daarvoor het "Eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven 1905-1908 Zuid Celebes". Zie Kroniek 1905. Hij is overleden te Amsterdam op 8 februari 1959, begraven te Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 11 februari 1959, trouwde op 12 november 1947 te Amsterdam met Charlotte van Praag, geboren te Amsterdam op 3 augustus 1901, overleden te Amsterdam op 29 april 1986, dochter van Mozes van Praag (koopman) en Anna Mug (overleden in Auschwitz op 25 januari 1943). Charlotte van Praag was eerder (12 juli 1923) getrouwd met Adrianus Casparus Johannes Stultjes, geboren te Amsterdam op 24 december 1900, vischkooper, overleden te Amsterdam 1 juni 1971, zoon van Adriaan Stultjes en Maria Edelida Clementina Leine. Charlotte en Adrianus zijn op 16 januari 1947 te Amsterdam gescheiden. Charlotte van Praag heeft uit haar eerste huwelijk vier kinderen, die allen in Amsterdam zijn geboren.
3. Petrus Johannes Tilburgs, geboren te Amsterdam 5 februari 1888, havenarbeider, stoker, zeeman, overleden te Amsterdam 25 oktober 1950.
4. Cornelis Jacobus Tilburgs, geboren te Delft 4 juli 1890, volgt Xl.
5. Hendrika Clementia Tilburgs, geboren te Delft 7 mei 1894. In de periode van 19 april tot 5 mei 1919 verhuist zij als dienstbode van de gemeente Hoorn naar de Kleine Kattenburgerstraat 193 in Amsterdam. Zij overleed in Hilversum op 26 januari 1968. Op 15 september 1920 trouwde zij te Amsterdam met Anthonius Stoop, zoon van Martinus Stoop (ploegbaas, spoorwegwerker) en Anna Maria Margaretha van Alten, geboren 21 januari 1892 te Naarden, werkman, overleden te Amsterdam op 11 december 1976.
6. Arnoldus Jacobus Tilburgs, geboren te Amsterdam 2 januari 1897, chauffeur, los werkman, winkelbediende, overleden te Amsterdam 29 september 1958.
 • In het kader van de "Arbeitseinsatz" werd Arnoldus op 11 juli 1941 als bouwarbeider op transport gesteld om voor de Duitse bezetters te werken bij My. Noorderveld te Hamburg. Arnoldus woonde toen aan de Oostenburgermiddenstraat 34/2 in Amsterdam. Op 3 september 1942 vertrok hij opnieuw, nu naar West Frankrijk om daar te werken voor de "Organisation Todt". Hij kreeg dertig gulden kleedgeld mee. Als beroep staat vermeld "Bauhilfsarbeiter". "Organisation Todt was een Duitse overheidsorganisatie en aanvankelijk onderdeel van het Duitse Ministerie voor Bewapening en Munitie. Na het uitbreken van de oorlog kreeg de organisatie steeds meer bevoegdheden. In het kader van "Bouwen aan een nieuw Duitsland" gaf ze leiding aan de bouw van de Atlantikwall. Op vrijwillige basis en in het kader van de Arbeitseinsatz werden arbeiders aan het werk gezet. Ze bouwden onder andere bunkers, kustversterkingen en wegen." (Bron: Wikipedia)
IXf Antonius Tilburgs 1856 Theodora Scholten 1858 Antonius (Anton) Tilburgs, zoon van Cornelis Tilburgs (VIIIa) en Johanna Kloots, geboren te Bergeijk 31 oktober 1856, huisknecht (1887), metselaar, timmerman, overleden te Hilversum 29 februari 1944 Anton hoefde vanwege z'n geringe lengte niet in militaire dienst. Hij verhuisde evenals z'n broers Frans en Peter naar Amsterdam om daar in de bouw te gaan werken.Vandaar verhuisde hij naar Hilversum. In 1892 werd hij na drie dagen ternauwernood gered nadat hij in een put was gevallen en deze instortte. Zie Kroniek 1892. Hij trouwde te Hilversum 2 februari 1887 met Theodora Scholten, Antonius Tilburgs en Theodora Scholtengeboren te Diemen 12 december 1858, dienstbode (1887), overleden te Hilversum 15 november 1925. Theodora Scholten werkte als dienstbode in Amsterdam en verhuisde met de familie Luijkx in 1886 naar Hilversum, dochter van Jan Scholten en Wilhelmina de Man. Op de foto, achterste rij v.l.n.r. Cor Tilburgs (1890), Bep Tilburgs (1920), Andries van den Berg (1889), Hermina Kuijper (1894), Chris Tilburgs (1897), Adriaan Brouwer (1881), Han Tilburgs (1892), zittend v.l.n.r. Gradda Bakker (1892), Ton Tilburgs (1921), Cis Tilburgs (1889), Anton Tilburgs (1856), Theodora Scholten (1858), Mien Tilburgs (1888) en Moon Verhaar (1891). Kind vooraan links: Door Tilburgs (1919). Kind vooraan rechts: Door Brouwer (1919).

Uit het huwelijk Tilburgs-Scholten:
1. Wilhelmina Maria Antonia Johanna Tilburgs 1888-1968Wilhelmina Maria Antonia Johanna (Mien) Tilburgs, geboren te Hilversum 2 december 1888, volgt Xm.
2. Francisca Cornelia Tilburgs 1889-1976 Zacharias van den Berg 1889-1976 echtpaar Van den Berg-Tilburgs Francisca Cornelia (Cis) Tilburgs, geboren te Hilversum 12 maart 1889, huisvrouw, overleden te Hilversum 13 september 1976, trouwde 9 juli 1919 met Zacharias (Andries) van den Berg, zoon van Mattheus van den Berg (fabrieksarbeider) en Johanna Arlar, geboren te Amersfoort 24 juni 1889, typograaf (1919), drukker. Andries had een eigen drukkerij achter zijn huis in de Kerklaan 9 in Hilversum. Hij is overleden te Hilversum 7 februari 1976, begraven te Hilversum 11 februari 1976. Cis en Andries hadden geen kinderen.
3. Cornelis Johannes Gerardus Tilburgs 1890-1977Cornelis Johannes Gerardus (Cor) Tilburgs, geboren te Hilversum 2 december 1890, volgt Xn.
4. Johannes Gerardus Theodorus Tilburgs 1892-1952 Johannes Gerardus Theodorus Tilburgs 1892-1952 Monica Cecilia Verhaar 1891-1963 Johannes Gerardus Theodorus (Han) Tilburgs, geboren te Hilversum 18 september 1892, beambte PTT. Han was 1,724 m groot. Hij werd vrijgesteld van militaire dienst vanwege broederdienst. Hij is overleden te Hilversum 15 juni 1952, trouwde te Hilversum 9 november 1921 met Monica Cecilia (Moon) Verhaar, geboren te Hilversum 27 december 1891, overleden te Hilversum 5 maart 1963, dochter van Philippus Verhaar (loopknecht) en Veronica Anna Metz. Han en Moon hadden geen kinderen.
5. Christianus Antonius Tilburgs 1897-1983Christianus Antonius (Chris) Tilburgs, geboren te Hilversum 16 mei 1897, volgt Xo.
6. Gerardus Petrus Tilburgs, geboren te Hilversum 17 juni 1898, overleden te Hilversum 19 juni 1898.
IXg Peter Francis Tilborghs (Tilburgs), zoon van Antonius Franciscus Tilburgs (VIIIc) en Maria Helena van Gompel, geboren te Bergeijk 10 juni 1851, metselaar en houtzager, overleden te Bergeijk 4 februari 1914. Peter werd in 1870 ingeschreven voor militaire dienst, lichting 1871, lotingnummer 1. Hij werd echter vrijgesteld omdat hij enige wettige zoon is, trouwde te Bergeijk 26 februari 1876 met Barthelina Schrijvers, geboren te Riethoven 16 april 1842, dienstmeid, overleden te Bergeijk 12 oktober 1908, dochter van Albertus Schrijvers, bouwman (1837) en Johanna Helena van Weert, landbouwster (1837).

Uit het huwelijk Tilborghs-Schrijvers:
1. Johanna Maria Helena (Leen) Tilborghs, geboren te Bergeijk 25 november 1876, overleden te Bergeijk 7 mei 1951. Leen Tilborghs vertrekt op 2 december 1896 naar Luijksgestel, trouwde te Luijksgestel 5 apr 1902 met Peter Johannes Teuwens, geboren te Luijksgestel 21 februari 1869, zoon van Peter Johannes Teuwens (molenaar) en Petronella Schoone (bouwvrouw), landbouwer (1925), overleden te Luijksgestel 14 maart 1925. Leen Tilborghs hertrouwde op 25 januari 1936 in Luijksgestel met Antonie Groenen, geboren te Leende 5 mei 1868, landbouwer, overleden te Luijksgestel 11 februari 1949, zoon van Joannes Groenen (landbouwer) en Wilhelmina van Nunen (landbouwster). Antonie Groenen was eerder weduwnaar van Cornelia Heesterbeek.
2. Bertha Tilburgs 1878Bertha Tilburgs, geboren te Bergeijk 31 mei 1878, volgt Xp.
3. Antonie Franciscus Tilborghs 1880Antonie Franciscus (Frans) Tilborghs (Tilburgs), geboren te Bergeijk 8 januari 1880, volgt Xq.
4. Johannes Hendricus (Hein) Tilborghs 1882Johannes Hendricus (Hein) Tilborghs, geboren te Bergeijk 4 september 1882, volgt Xr.
5. Johanna Maria Tilborghs, geboren te Bergeijk 25 augustus 1884, overleden te Bergeijk 29 januari 1889.

Generatie X

Xa Franciscus Tilburgs 1866 Johanna Lucia Penson 1863 Franciscus Cornelis Tilburgs, zoon van Peter Johannes Tilburgs (IXa) (metselaar, koopman (1915)) en Wilhelmina Agatha Hoppenbrouwers, geboren te Gestel (bij Eindhoven) op 19 juli 1866, huisschilder, kamerbehanger. Zie Kroniek 1914. Hij is overleden op 19 april 1951, begraven te Eindhoven R.K. Kerkhof van St. Antonius Fellenoord op 23 april 1951, Franciscus Cornelis Tilburgs werd in 1885 in Helmond ingeschreven voor de Nationale Militie (lichting 1886, lotingnummer 68). Hij bleef buiten oproeping, trouwde te Eindhoven op 11 mei 1887 met Johanna Lucia Penson gezin Tilburgs-Penson 1927, dochter van Franciscus Penson (hoedenmaker) en Johanna Arnoldina Eliens (zonder beroep), geboren te Eindhoven op 26 november 1863, zonder beroep, overleden te Eindhoven op 6 april 1946.
De groepsfoto is gemaakt in 1927 ter gelegenheid van het veertigjarige huwelijk van het echtpaar Tilburgs-Penson. In het midden zien we het jubilerende bruidspaar, geheel links Petrus Franciscus Antonius Tilburgs en zijn echtgenote Elisabeth Theodora van der Heijden, vooraan tweede van links Petrus Franciscus Theororus (Piet) Tilburgs. Herkent u personen op deze foto, laat het ons dan weten. Zie "Zoekplaatjes" voor de namen, die wij inmiddels kennen.

Uit het huwelijk Tilburgs-Penson:
1. Wilhelmina Arnoldina Petronella Josephina Tilburgs 1888-1987 Wilhelmina Arnoldina Petronella Josephina (Mien) Tilburgs, geboren te Woensel op 19 maart 1888, overleden te Eindhoven op 24 januari 1987, trouwde te Eindhoven op 10 mei 1920 met Franciscus Josephus (Frans) Verschuren, zoon van Franciscus Josephus Verschuren en Rudolphine Johanna Lier, geboren te Woensel op 3 juni 1893, magazijnmeester (1920, 1934), herenkapper (1934), overleden te Eindhoven op 12 oktober 1979, begraven te Eindhoven Wijk­begraaf­plaats Woensel aan de Jacob van Campenweg. Getuigen bij het huwelijk waren Karel Wilhelmus Verschuren, 34 jaar, sigarenfabrikant, wonende te Eindhoven, broer van de bruidegom en Petrus Tilburgs, 29 jaar, kleermaker, wonende te Eindhoven, broer van de bruid. Wilhelmina had kennelijk een mooie stem. Ze deed regelmatig mee met zangwedstrijden, mogelijk in duetten met haar broer Franciscus Johannes Cornelus Zie Kroniek 1908. Op 1 januari 1921 woonde het echtpaar op de Broekscheweg 33 in Eindhoven. Op 18 augustus 1925 verhuisden ze naar de Pruimenstraat 16, op 18 november 1935 naar Fellenoord 1, op 24 februari 1936 naar Nieuwe Bogert 51c en op 5 juli 1937 naar Nieuwe Bogert 51f. Het echtpaar had kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
2. Franciscus Tilburgs 1889Franciscus Johannes Cornelus Tilburgs, geboren te Woensel op 27 juni 1889, volgt XIa.
3. Petrus Fredericus Antonius Tilburgs 1890-1969 Petrus Fredericus Antonius Tilburgs, geboren te Woensel op 1 juli 1890, volgt XIb.
4. Arnoldina Joanna Clara Tilburgs, geboren te Woensel op 5 oktober 1891, overleden te Woensel op 11 oktober 1891.
5. Fredericus Petrus Godefridus Tilburgs, geboren te Woensel op 28 november 1892, overleden te Woensel op 9 juni 1893.
6. Arnoldina Maria Francisca Tilburgs, geboren te Eindhoven op 18 juli 1894, overleden te Eindhoven op 5 mei 1895.
7. Clara Martina Arnoldina Tilburgs 1896-1957Clara Martina Arnoldina Tilburgs, geboren te Eindhoven op 20 februari 1896, overleden te 's Hertogenbosch op 19 oktober 1957, trouwde te Eindhoven op 22 september 1919 met Franciscus (Frans) Jacobus Kuijpers, zoon van Henri Kuijpers en Mechelina Christina van Lent, geboren te 's Hertogenbosch op 30 mei 1896, bioscoopoperateur (1919), operateur bioscope (Chicago) in Eindhoven, muziekhandelaar (1920). Frans is overleden op 25 februari 1966 in het Sint Carolus, Papenhulst, 's-Hertogenbosch. Zie Kroniek: Brand in het muziekmagazijn van Frans Kuijpers (1896-1966) en Clara Tilburgs (1896-1957).

communiefoto Franciscus Jacobus KuijpersCommuniefoto van Franciscus Jacobus Kuijpers en zijn zus Catharina Joanna Francisca Kuijpers (geboren op 1 december 1894). De foto is genomen in Den Bosch omstreeks 1905 door Eugène de Jong. (Klik voor vergroting).
8. Arnoldina Elisabeth Joanna Tilburgs 1897-1988Franciscus Johannes Wilhelmus SandersArnoldina Elisabeth Joanna (Dien) Tilburgs, geboren te Eindhoven op 5 april 1897, fabrieksarbeidster, overleden te Eindhoven op 28 november 1988, trouwde te Eindhoven op 13 augustus 1937 met Franciscus Johannes Wilhelmus Sanders, zoon van Petrus Cornelis Sanders (sigarensorteerder) en Johanna Maria Catharina van Meurs, geboren te Woensel op 8 mei 1902, chauffeur, overleden te Eindhoven op 11 juli 1972.
9. Joanna Cornelia Francisca Petronella Tilburgs (1899)Joanna (Anna) Cornelia Francisca Petronella Tilburgs, geboren te Eindhoven op 21 maart 1899, fabrieksarbeidster, leerling-verpleegster, (psychiatrisch) verpleegster. Zij vertrekt op 8 oktober 1919 naar het Liefdesgesticht in Helmond en keert op 16 juli 1920 terug naar Eindhoven. Vandaar gaat zij op 29 januari 1923 werken in het Gesticht Voorburg in Vught. De psychiatrische inrichting Voorburg werd geleid door de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid, waarvan de hoofdzetel in Ronse in Oost Vlaanderen was gevestigd. Kennelijk is Anna vanuit Vught naar Ronse vertrokken, want op 9 augustus 1924 komt zij vanuit Ronse terug naar Eindhoven. Op 8 april 1925 vertrekt zij naar Venray, vanwaar zij op 27 oktober 1925 terugkeert. Op 3 maart 1926 wordt zij als leerling-verpleegster uitgeschreven uit het Bevolkingsregister van Eindhoven, maar zij ziet (ambtshalve) af van vertrek om vervolgens, op 1 juli 1926 naar Loosduinen te verhuizen. Op 21 februari 1929 komt zij vanuit Den Haag naar Eindhoven en keert op 10 mei 1929 weer terug naar de Groothertoginnelaan 123 in Den Haag. Op 20 april 1935 komt zij weer naar Eindhoven, kennelijk om te trouwen. Op 13 juli 1935 verhuist zij met haar echtgenoot naar de Loosduinsekade 433 in Den Haag.
Joanna trouwde op 31 mei 1935 in Eindhoven (gescheiden Eindhoven op 18 mei 1938) met Hendrikus Johannes Jozef Vrijman, zoon van Antonius Johannes Gerardus Vrijman en Adriana Kogels, geboren te Den Haag op 27 maart 1896, vishandelaar, huisschilder, koopman in meubelen, dansleraar, eerder ('s-Gravenhage 19 september 1917) getrouwd met Cornelia Meere (1896-1932). Uit zijn eerdere huwelijk had Hendrikus Vrijman twee kinderen. Op 6 september 1939 hertrouwde Anna in Den Haag met Jacques Daniel Fernandes, geboren in Paramaribo (Suriname) op 13 augustus 1895, schrijver bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, zoon van Isaac Daniel Fernandes en Klasina Elisabeth Vroom. Foto van het Joods-Creoolse gezin Fernandes-Vroom met Jacques Daniel rechts vooraan.
10. Johannes Antonius Tilburgs, geboren te Eindhoven op 24 april 1902, overleden te Eindhoven op 18 september 1902.
11. echtpaar Van der Loo-TilburgsMaria (Marietje) Godefrida Wilhelmina Tilburgs, geboren te Eindhoven op 23 april 1903, fabrieksarbeidster, overleden op 20 februari 1984, trouwde te Eindhoven op 22 januari 1926 met Hubertus (Bert) van der Loo, zoon van Cornelis van der Loo (leerlooier) en Francisca Senders (sigarenmaakster), geboren te Woensel op 10 november 1901, sigarenmaker (1926), overleden op 10 oktober 1987. Het echtpaar Van der Loo-Tilburgs had een zoon (1930).
12. Martinus Johannes Maria Tilburgs, geboren te Eindhoven op 17 oktober 1904, overleden te Eindhoven op 10 november 1904.
13. Josephina Francisca Tilburgs 1906-1977Carel Johannes Berlo 1904-1984Josephina Francisca Tilburgs, geboren te Eindhoven op 19 juni 1906, fabrieksarbeidster, overleden te Eindhoven op 6 december 1977, trouwde te Eindhoven op 26 okt 1935 met Carel Johannes Berlo, zoon van Hendrikus Cornelis van Berlo en Maria Josephina Heijnen, geboren te Gestel (later gemeente Eindhoven) op 25 oktober 1904, overleden te Eindhoven op 23 juli 1984. Het echtpaar had zes kinderen: Henricus (1937), Franciscus (1938), Johannes (1939), Cornelis (1941), Clara (1944) en Maria (1949).
14. Catharina Martina Tilburgs, geboren te Eindhoven op 5 maart 1908, overleden te Eindhoven 16 april 1908.
15. Martinus Petrus Tilburgs 1911Martinus (Tinus) Petrus Tilburgs, geboren te Eindhoven op 6 juni 1911, fabrieksarbeider, behanger, stoffeerder, hulpbesteller PTT, caféhouder, uitbater van eethuis Martini's Buffet in Eindhoven (1943-1947). Hij overleed op 14 mei 1970 in Eindhoven. Tinus trouwde op 26 maart 1937 in Eindhoven met Katharina (Kate) Kemmerling, dochter van Rudolf Kemmerling en Sofia Abels, geboren op 24 november 1906 in Rheydt (Duitsland), kokkin. Het echtpaar Tilburgs-Kemmerling had twee dochters (1937 en 1941).
Xb Petrus Johannes Tilburgs, zoon van Peter Johannes Tilburgs (IXa) (metselaar, koopman (1915)) en Maria Godefrida van den Reek (zonder beroep), geboren te Helmond op 1 december 1869, fabrieksarbeider, verver, smid (1896), overleden te Helmond op 14 juni 1952, trouwde te Helmond op 7 augustus 1901 met Johanna Peters, dochter van Jacobus Peters, fabrieksarbeider, en Helena van Bockhoven, geboren te Helmond op 14 maart 1876, spoelster, overleden te Helmond 11 april 1967 (bidprentje).

 Uit het huwelijk Tilburgs-Peters:
1. Jacobus Godefridus Tilburgs, geboren te Helmond op 17 mei 1902, fabrieksarbeider (1923), overleden te Helmond op 19 maart 1968 (bidprentje). Hij trouwde te Helmond op 4 juni 1923 met Catharina Francina van Riet, dochter van Arnoldus Franciscus van Riet, wever (1923) en Hendrika Verhees, geboren te Helmond op 14 augustus 1900, fabrieksarbeidster (1923), overleden te Helmond op 13 november 1957 (bidprentje).
2. Franciscus Cornelis Tilburgs, geboren te Helmond op 19 oktober 1903, overleden te Helmond op 10 april 1904.
3. Godefrida Petronella Tilburgs, geboren te Helmond op 12 november 1904, pakster (1925), overleden te Helmond op 13 oktober 1988 (bidprentje), trouwde te Helmond op 1 augustus 1925 met Franciscus van de Laar, zoon van Antonius van de Laar (draadtrekker) en Anna Maria van Duijnhoven, geboren te Gemert op 24 april 1899, fabrieksarbeider (1925), overleden te Helmond 28 juli 1978 (bidprenje). Uit dit huwelijk tenminste drie kinderen.
4. Helena (Leen) Maria Tilburgs, geboren te Helmond op 20 oktober 1906, fabrieksarbeidster (1928), trouwde te Helmond op 4 augustus 1928 met Martinus van Zeelandt, zoon van Henricus Lambertus Adrianus van Zeelandt, venter (1928) en Petronella Goossens, fabrieksarbeider (1928), geboren te Deurne en Liessel op 16 februari 1901, wonende te Helmond (1928), overleden te Helmond op 4 september 1976 (bidprentje). Uit dit huwelijk tenminste twee kinderen.
5. Petrus (Piet) Jacobus Tilburgs, geboren te Helmond op 3 januari 1909, overleden te Helmond op 17 februari 1983 (bidprentje), trouwde te Helmond in april 1941 met Maria (Marie) Francisca Cortenbach, dochter van Wilhelmus Franciscus Cortenbach en Johanna Hendrika Jonkers, geboren te Helmond op 3 maart 1917, overleden te Helmond op 14 maart 1988. Zie bidprentje.Het echtpaar heeft kinderen en kleinkinderen.
6. Franciscus Johannes (Frans) Tilburgs, geboren te Helmond op 7 december 1910, volgt XIc.
7. Johanna Wilhelmina Tilburgs, geboren te Helmond op 25 mei 1912, overleden te Helmond op 12 februari 1913.
8. Johannes (Jan) Wilhelmus Tilburgs, geboren te Helmond 16 oktober 1913, volgt XId.
9. Hubertus Cornelis Tilburgs, geboren te Helmond op 15 april 1915, fabrieksarbeider, overleden te Aarle-Rixtel op 19 juli. 2000 (bidprentje), trouwde met Josephina Johanna Louisa (Fien) Nooijen, geboren te Horst op 19 maart 1920, overleden te Helmond op 12 januari 1998.
10. Johanna Gerarda (Jo) Tilburgs, geboren te Helmond op 27 april 1918, overleden te Helmond op 21 november 2008, trouwde op 4 mei 1947 te Helmond met Johannes Theodorus (Jan) van den Hurk, zoon van Adrianus van den Hurk en Ida Maria van Schijndel, geboren te Helmond op 12 december 1922. Jan werkte 40 jaar bij Philips. Hij overleed te Helmond op 24 augustus 1994 (bidprentje).
Xc Wilhelmus Leonardus Tilburgs, zoon van Peter Johannes Tilburgs (IXa) (metselaar, koopman (1915)) en Maria Godefrida van den Reek (zonder beroep), geboren te Helmond op 6 november 1874, overleden te Heerlen op 22 februari 1936, metselaar, trouwde te Helmond op 27 november 1895 met Huberta Petronella van Luijk, dochter van Gerardus Hubertus van Luijk (wever) en Francisca (Francina) van Stiphout (winkelierster), geboren te Helmond op 31 juli 1876, overleden te Heerlen op 5 augustus 1955, naaister. Het gezin verhuisde op 3 oktober 1903 van Helmond naar Günnigfeld (in het Roergebied bij Wattenscheid) in Duitsland.

Uit het huwelijk Tilburgs-van Luijk:
1. Gerarda Maria Tilburgs, geboren te Helmond op 15 mei 1896, overleden te Helmond op 9 augustus 1896.
2. Franciscus (Frans) Gerardus Tilburgs, geboren te Helmond op 5 september 1897. In 1928 was Frans houwer in de steenkoolmijn Julia. Later werkte hij bovengronds. In 1945 was hij schoenmaker. Kennelijk keerde hij daarna weer terug naar de steenkoolmijn Julia, want van 1 augustus 1953 tot 10 juni 1959 was hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Frans is overleden te Lauradorp (Landgraaf) op 7 januari 1964, trouwde (1) te Herzogenrath (Duitsland) op 10 november 1928 met Selma Karolina Julie Gijsbers, dochter van Martinus Silvester Gijsbers en Julie Kilian, geboren te Uberruhr (Duitsland) op 27 april 1903, overleden te Heerlen op 17 september 1945. Uit het huwelijk Tilburgs-Gijsbers één kind. Franciscus Gerardus Tilburgs trouwde (2) te Ubach over Worms op 21 februari 1947 met Johanna Jacoba Berends, geboren te Duisburg (Duitsland) op 8 januari 1908, overleden te Kerkrade op 4 november1992. Uit het huwelijk Tilburgs-Berends één kind.
3. Godefrida Johanna Tilburgs, geboren te Helmond op 4 november 1898, overleden te Helmond op 26 februari 1899.
4. Johannes Cornelis Tilburgs, geboren te Helmond op 18 februari 1900, overleden te Helmond op 7 augustus 1900.
5. Maria Petronella Tilburgs, geboren te Helmond op 25 augustus 1901, overleden te Heerlen op 19 november 1989, trouwde te Heerlen op 27 januari 1921 met Petrus van der Wijst, geboren te Gemert op 31 december 1894, zoon van Marinus van der Wijst en Wilhelmina Peeters, overleden te Heerlen (St. Joseph Ziekenhuis) op 14 juni 1964. Uit dit huwelijk drie kinderen.
6. Gerardus Cornelis Franciscus Tilburgs, geboren te Helmond op 23 juni 1903, volgt XIe.
Xd Johanna Francisca Tilburgs, dochter van Peter Johannes Tilburgs (IXa) (metselaar, koopman (1915)) en Maria Godefrida van den Reek (zonder beroep), geboren te Helmond op 25 april 1878, weefster (1898), overleden te Helmond op 1 januari 1955, trouwde te Helmond op 20 april 1898 met Johan Duijmelinck, geboren te Helmond op 19 april 1874, wever (1898), overleden te Helmond op 30 oktober 1939, zoon van Johannes Duijmelinck (wever) en Maria Anna Vogels.

Uit het huwelijk Duijmelinck-Tilburgs:
1. echtpaar Duijmelinck Kratzborn met kinderenJohannes Godefridus Duijmelinck, geboren te Helmond 22 april 1899, fabieksarbeider, overleden te Helmond op 19 januari 1966 (bidprentje), trouwde te Helmond 7 februari 1921 met Marie Catherine Hubertine Kratzborn, geboren te Gemmenich (België) 24 juli 1891, spinster, overleden te Helmond 31 mei 1958 (bidprentje), dochter van François Hubert Kratzborn, zinkgieter, en Anne Marie Hubertine Schiffer.
2. Godefrida Johanna Duijmelinck, geboren te Helmond 26 maart 1900, fabrieksarbeidster, overleden te Helmond 5 november 1978 (bidprentje), trouwde te Helmond 14 augustus 1922 met Adrianus Josephus Willems, geboren te Helmond 9 december 1895, fabrieksarbeider, zoon van Jacobus Norbertus Willems, wever, en Henrica van Tilburg.
3. Johanna Maria Duijmelinck, geboren te Helmond 23 april 1901, overleden te Helmond 6 juni 1902.
4. Johannes Franciscus Duijmelinck, geboren te Helmond 30 april 1902, overleden te Helmond 27 augustus 1902.
5. Johannes Franciscus Duijmelinck, geboren te Helmond 20 september 1903, fabrieksarbeider, overleden te Helmond op 7 januari 1979, trouwde te Helmond 14 november 1931 met Maria Wilhelmina van der Heijden, dochter van Martinus Antonius van der Heijden, wever, en Johanna Maria van Aerle, haspelster, geboren te Helmond 13 maart 1912, fabrieksarbeidster, overleden te Helmond op 25 augustus 1968.
6. Marinus Johannes Duijmelinck, geboren te Helmond 1 mei 1905, fabrieksarbeider, overleden te Bakel 6 september 1976 (begraven te Helmond) (bidprentje) trouwde met Christina Saris, geboren te Nuenen op 16 mei 1908, dochter van Marinus Saris en Wilhelmina van Veldhoven. Christina vertrok op 27 september 1928 van Nuenen naar Helmond. Zij is overleden te Helmond 18 juli 1979 (bidprentje).
7. Leonardus Johannes Duijmelinck, geboren te Helmond 21 oktober 1907, spinner, trouwde te Helmond 6 februari 1932 met Godefrida Egidia Louisa van der Heijden, geboren te Helmond 26 maart 1913, fabrieksarbeidster, dochter van Martinus Antonius van der Heijden, wever, en Johanna Maria van Aerle, haspelster.
8. Petrus Jacobus Duijmelinck, geboren te Helmond 28 november 1908, overleden te Helmond 1 februari 1909.
9. Johanna Petronella (Anneke) Duijmelinck, geboren te Helmond 3 april 1913, overleden te Helmond 27 augustus 1991. Anneke trouwde op 29 augustus 1942 in Helmond met Petrus Johannes (Piet) Heijwegen, zoon van Jacobus Joannes Theodorus Heijwegen (kantoorbediende) en Petronella Paulina van de Kerkhof, geboren te Helmond op 6 mei 1909, overleden te Bakel op 30 november 1971.
10. Jacobus Duijmelinck, geboren te Helmond 21 maart 1916, overleden te Helmond 5 mei 1989. Jacobus trouwde op 12 oktober 1940 te Deurne en Liessel met Theodora Martina (Dora) van Berlo, dochter van Peter van Berlo (veenarbeider, venter) en Geertruida van den Broek, geboren te Deurne en Liessel op 16 oktober 1920, overleden te Helmond op 7 december 1974.
Xe Anna Josina Kuijpers 1879Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs, zoon van Peter Johannes Tilburgs (IXa) (metselaar, koopman (1915)) en Maria Godefrida van den Reek (zonder beroep), geboren te Helmond op 4 april 1880, metselaar, overleden te Vught op 20 november 1955. Karel werd op 12 maart 1900 ingelijfd in de Nationale Militie, 6e Regiment Infanterie, in ieder geval tot zijn huwelijk op 25 april 1904. Zijn lengte was 1,65 m. Hij trouwde (1) te Helmond op 25 april 1904 met Anna Josina Kuijpers (foto), dochter van Johannes Kuijpers, stoker (1873) en Maria Catharina van Hout, geboren te Helmond op 18 maart 1879, overleden te Helmond op 18 juli 1931.

Uit het huwelijk Tilburgs-Kuijpers:
1. Johannes Godefridus Maria Tilburgs, geboren te Helmond op 3 februari 1905, volgt XIf.
2. Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs, geboren te Helmond op 31 maart 1907 (Paaszondag), volgt XIg.
3. Marinus Wilhelmus Tilburgs 1909Marinus Wilhelmus Tilburgs, geboren te Helmond op 27 juli 1909, steenhouwer (1946), overleden te Tilburg op 24 november 1968, trouwde te Helmond op 13 mei 1939 met Elisabeth Gijsberts, dochter van Jacobus Gijsberts en Antonia van Stiphout, geboren te Helmond op 21 december 1908, overleden te Wolfheze op 2 juni 1996. Het echtpaar Tilburgs-Gijsberts had acht kinderen.
4. Godefridus Hubertus Tilburgs, geboren te Helmond op 30 januari 1910, overleden te Helmond op 8 november 1912.
5. Maria (Marie) Catharina Tilburgs, geboren te Helmond op 12 februari 1913, overleden te Helmond op 10 juni 1980 (bidprentje), trouwde op 31 maart 1934 te Helmond met Albertus Henricus Gruijters, zoon van Petrus Martinus Gruijters (boutenmaker) en Elisabeth Johanna Maria van Malsen, geboren te Helmond op 27 augustus 1910, fabrieksarbeider, overleden te Helmond op 8 april 1979 (bidprentje).
6. Wilhelmus Tilburgs, geboren te Helmond op 5 september 1914, volgt XIh.
7. Anna Josina Tilburgs 1916-1992 Gerard van Berlo 1912-1972 Anna Josina (Anna/Anneke) Tilburgs, geboren te Helmond op 30 september 1916, overleden te Helmond op 2 januari 1992 (bidprentje), trouwde op 10 september 1938 te Helmond met Gerardus (Gerard) van Berlo, zoon van Johannes (Jan) van Berlo en Geertruda van Extel, geboren te Gemert op 16 maart 1912, overleden te Helmond op 5 februari 1972. Het echtpaar had zes kinderen: Truus (1940), Annie (1942), Willy (1945), Gerry (1947), Jan (1951) en Karel (1956).
Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs trouwde (2) op 31 juli 1937 te Helmond met Wilhelmina Maria van der Linden, dochter van Martinus van der Linden, klompenmaker (1885) en Antonetta van Beers, geboren te Uden op 6 mei 1885, overleden te Best op 8 april 1958.
Xf Petrus Jacobus (Sjaak) Tilburgs, zoon van Peter Johannes Tilburgs (IXa) (metselaar, koopman (1915)) en Maria Godefrida van den Reek (zonder beroep), geboren te Helmond op 8 februari 1889, spinner (1919), metselaar (1923). Sjaak werd eind 1908 ingeschreven voor militaire dienst (lichting 1909). Hij woonde toen in Dusseldorf. Zijn lengte was 1,668m. Begin 1929 vroeg hij bij de gemeente Helmond een vergunning voor de verkoop van alcoholhoudende dranken. Zie het bericht van de gemeente. In 1939 werd hij door de Kamer van Koophandel uitgeschreven als vennoot van het bedrijf, dat was gevestigd in de Wolfstraat 2 in Helmond. Sjaak overleed te Helmond op 17 mei 1977 (bidprentje). Hij trouwde (1) te Helmond 1 juli 1918 met Godefrida Benders, geboren te Helmond 16 oktober 1896, spinster, overleden te Helmond 9 januari 1923, dochter van Johannes Franciscus Benders (opperman) en Anna Maria Michiels. Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Cornelia Haijemaije 1923-2011Marinus Godefridus Johannes (Rinus) Tilburgs, geboren te Helmond op 3 juni 1919, overleden te Venlo op 14 augustus 1998. Rinus ging in 1939 van Helmond naar Venlo om daar als korporaal te dienen bij het grensbataljon aan de Maas (Kroniek 1939), waar hij een Nederlands verkenningsvliegtuig uit de lucht schoot. Hij trouwde (1) te Venlo op 7 november 1940 met Wilhelmina Hendrika (Willie) Janssen, dochter van Leonardus Hubertus Janssen en Emma Wilhelmina Mathea Hubertina van Horsen, geboren te Blerick op 30 oktober 1919, overleden te Venlo op 11 augustus 1967. Dit huwelijk werd op 21 september 1950 in Roermond ontbonden. Rinus trouwde (2) in november 1950 in Venlo met Dirkje Cornelia (Dicky) Haijemaije (foto), vermoedelijk geboren omstreeks april/mei 1922 in Venlo, overleden op 6 november 2011.
2. Godefridus Johannes (Frits) Tilburgs, geboren te Helmond op 15 september 1920, overleden te Helmond op 6 november 2000, gehuwd met Marie van Koll, geboren omstreeks 1932, overleden te Bakel op 30 januari 2013 op 80-jarige leeftijd.
Petrus Jacobus Tilburgs trouwde (2) te Helmond 1 maart 1924 met Maria Catharina Vogels, geboren te Helmond 20 september 1894, overleden te Asten op 23 september 1942, dochter van Antonius Gerardus Vogels (kleermaker) en Maria Philomena Aelbers. Zij was weduwe van Franciscus Hubertus Crooijmans, zoon van Albertus Crooijmans (kuiper, fabrieksarbeider) en Petronella Joosten, geboren te Helmond 13 augustus 1893, fabrieksarbeider, overleden te Helmond 30 april 1923.

Uit het huwelijk Tilburgs-Vogels:
1. zilveren medailleWilhelmus (Willem) Antonius Godefridus Tilburgs, geboren te Helmond op 30 oktober 1924. Willem werkte 40 jaar bij de gemeente Helmond, de laatste jaren gedetacheerd bij Obragas. Hij werd daarvoor onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Willem is overleden te Helmond op 15 maart 1992 (bidprentje). Hij was gehuwd met Maria Johanna (Marietje) Goords, dochter van Petrus Goords (fabrieksarbeider) en Anna Maria van der Velden, geboren te Helmond 4 maart 1926, overleden te Helmond op 22 april 1986 (zie bidprentje). Het echtpaar had kinderen en kleinkinderen.
2. Johanna Francisca Josephina (Jo) Tilburgs geboren te Helmond op 18 november 1927, overleden op 6 maart 2020. Op 2 oktober 1952 emigreerde zij naar Nieuw Zeeland, bestemming Wellington. Zij trouwde met Johannes Franciscus (Jan) van de Kerkhof, zoon van Marinus van de Kerkhof en Maria Christina Josephina (Marie) Blumink, geboren te Helmond op 26 mei 1927, overleden te Dunedin (Nieuw Zeeland) op 7 april 1976, begraven te Helmond op 26 mei 1976.
3. Antonius Gerardus Martinus (Toon) Tilburgs, geboren te Helmond op 8 augustus 1929, overleden te Helmond op 18 juli 2006, metselaar, trouwde te Beek en Donk op 21 juni 1955 met Anna Maria (Anneke) Klomp, dochter van Antonius (Ton) Klomp en Geertruda Elisabeth (Truus) Vogels, geboren te Beek en Donk op 21 maart 1930, overleden op 26 mei 2006.
4. Jacobus Maria Tilburgs, geboren te Helmond op 25 maart 1932, overleden te Helmond op 18 juli 1932.
5. Maria Jacoba (Marietje) Tilburgs, geboren te Helmond op 7 oktober 1933, overleden te Helmond op 27 maart 1992. Marietje was getrouwd met Willem Joseph (Willy) van Doorne, geboren op 20 november 1933, overleden te Helmond op 3 maart 2016.
6. Dochter (1934).
Xg Johanna Hendrika Tilburgs, dochter van Peter Johannes Tilburgs (IXa) (metselaar, koopman (1915)) en Maria Godefrida van den Reek (zonder beroep) geboren te Helmond 23 april 1894. Zij is omstreeks 19 september 1974 in het ziekenhuis in Den Haag overleden nadat zij in de Naaldwijksestraat bij het oversteken door een auto was aangereden. Zij trouwde te Helmond 26 juni 1921 met Willem Riksma, geboren te Deventer 12 april 1895, los arbeider (1921), zoon van Johannes Riksma, sergeant der infanterie (1921) en Wilhelmina Gerhardina Ham, overleden op 5 maart 1956 in Deventer (Hij woonde in Den Haag.). Het echtpaar verhuisde eind augustus 1922 van Helmond naar 's-Gravenhage.

Uit huwelijk Riksma-Tilburgs:
1. Johannes Jacobus Riksma, geboren te Helmond op 24 oktober 1921, overleden te Helmond op 20 januari 1922.
2. Petronella Jacoba Riksma, geboren te 's-Gravenhage 9 maart 1923. Zij emigreerde naar Amerika. Haar social security number werd uitgegeven in de staat Utah. Zij overleed op 10 mei 1977 in Los Angeles, California.
3. Zoon (1924).
Xh Cornelis Petrus Tilburgs en Angelina SmetsCornelis Petrus (Pietje Til) Tilburgs, zoon van Maria Cornelia Tilburgs (IXb) (dienstmeid, landbouwster) geboren te Bergeijk 20 juni 1882, landbouwer, varkensslager, overleden te Bergeijk 20 mei 1951, trouwde te Bergeijk 25 mei 1913 met Angelina Smets, geboren te Bergeijk 24 februari 1884, landbouwster, overleden te Bergeijk 10 september 1927, dochter van Peter Johannes Smets, bouwman (1882) en Anna Elisabeth Vercammen, bouwvrouw (1882).
Cornelis Petrus Tilburgs was van de militaire lichting van 1902. In het gezin van zijn moeder was hij kostwinner. Daarom richtte zijn moeder een verzoekschrift aan de Minister van Oorlog om een vergoeding te mogen ontvangen voor de tijd dat haar zoon vanwege de militaire dienst geen inkomen zou kunnen verdienen. Dit verzoek werd bij Koninklijk Besluit van 2 mei 1907 ingewilligd. Cornelis Petrus zou een vergoeding krijgen van 40 cent "voor elken dag van het verblijf onder de wapenen." Zie het originele document. Cornelis Petrus woonde op het Achterste Loo in Bergeijk. Op 31 december 1910 kreeg hij een hinderwetvergunning voor een slagerij.

Uit het huwelijk Tilburgs-Smets:
1. Maria Tilburgs 1914-2007Maria Cornelia (Marie) Tilburgs, geboren te Bergeijk op 25 maart 1914, overleden te Bladel op 17 april 2007, trouwde met Jacobus (Jac) Dijkmans, zoon van Andries Dijkmans en Maria Allegonda Sleddens, geboren te Hapert op 13 november 1917, overleden te Hapert op 13 juli 2002. Het echtpaar had zes kinderen.
2. Peter Tilburgs 1915-2002Tilburgs-Van OirschotPetrus Johannes Cornelis (Peer Til) Tilburgs, geboren te Bergeijk op 29 april 1915, landbouwer. In 1943 wordt hij naar aanleiding van een melkstaking zes dagen gevangen gehouden in concentratiekamp Vught. Lees het artikel over deze gebeurtenis. Peer is overleden te Bergeijk op 31 juli 2002. Hij trouwde te Bergeijk op 12 mei 1942 met Helena Henrica (Lena) van Oirschot, dochter van Johannes van Oirschot en Henrica van de Sande, geboren te Son op 2 juli 1915, overleden te Bergeijk op 29 november 1993 (bidprentje). Het echtpaar had tien kinderen: zoon (1943), dochter (1944), zoon (1946-1965), dochter (1948), dochter (1949), dochter (1952), zoon (1953), dochter (1956), dochter (1958).
Klik op de trouwfoto voor een vergroting.
3. Cornelis Petrus Tilburgs 1917-1999Tilburgs-van DingenenCornelis Petrus (Kees) Tilburgs, geboren te Bergeijk op 19 juli 1917, fabrieksarbeider, overleden te Bergeijk op 8 februari 1999, trouwde te Hoogeloon op 1 mei 1947 met Adriana van Dingenen, dochter van Franciscus van Dingenen en Petronella Luijten, geboren te Hapert op 27 december 1918, overleden te Bergeijk 't Loo op 3 april 1992. Het echtpaar had drie kinderen: zoon (1948), dochter (1950), zoon (1956).
Klik op de trouwfoto voor een vergroting.
4. Lies Tilburgs (1918-1972)Lies TilburgsJohanna Elisabeth (Lies) Tilburgs, geboren te Bergeijk op 2 juli 1918, overleden te Bladel op 11 juni 1972, trouwde op 23 juli 1946 in Bergeijk met Peter Johannes (Piet) Smolders, zoon van Francis Smolders en Anna Maria van Valenberg, geboren te Westerhoven op 5 augustus 1909, overleden te Bergeijk op 21 december 2000. Het echtpaar had een zoon (1949-1985).
Klik op de trouwfoto voor een vergroting.
5. Lambertus Tilburgs 1921-2001Tilburgs-v.d. PuttenLambertus Johannes (Bert) Tilburgs, geboren te Bergeijk op 21 juli 1921, overleden te Bergeijk op 1 december 2001. Bert trouwde op 24 april 1952 te Bergeijk met Mechelina (Lina) van den Putte, dochter van Josephus Wilhelmus van den Putte en Ida Maria Huijbrechts, geboren te Bergeijk op 6 februari 1927, overleden te Bergeijk op 27 april 2012. Het echtpaar had negen kinderen: dochter (1953), dochter (1954), dochter (1956), zoon (1957), dochter (1958), zoon (1959), zoon (1961) zoon (1963), zoon (1965).
Klik op de trouwfoto voor een vergroting.
6. Franciscus Antonius Tilburgs 1922-1986Franciscus Antonius (Frans) Tilburgs, geboren te Bergeijk op 8 augustus 1922, overleden te Eindhoven op 28 augustus 1986. Frans trouwde op 24 april 1952 met Johanna Wilhelmina (Jo) Dijkmans, dochter van Andries Dijkmans en Maria Allegonda Sleddens, geboren te Hoogeloon op 28 augustus 1923, overleden op 25 oktober 2017. Het echtpaar had zes kinderen: zoon (1953), dochter (1955), dochter (1958), zoon (1961), dochter (1961), dochter (1965).

Portret gemaakt door Peter van den Borne.
7. Arnoldus Hendrikus Tilburgs, geboren te Bergeijk in juli 1923, overleden te Bergeijk op 2 augustus 1923 (drie weken oud).
8. Angelina Cornelia Tilburgs, geboren te Bergeijk op 29 juni 1924, overleden te Bergeijk op 17 juli 1924.
9. Johanna Francisca Tilburgs, geboren te Bergeijk op 29 juni 1924, overleden te Bergeijk op 2 juli 1924.
10. Paula Tilburgs 1926 Cees Jansen en Paula TilburgsPaulina Maria Josephina (Paula) Tilburgs, geboren te Bergeijk op 19 maart 1926, overleden op 6 februari 2021. Zij trouwde op 24 april 1952 in Bergeijk met Cornelis Antonius (Cees) Jansen, zoon van Hendrikus Cornelis Jansen en Maria Johannes Michiel Jansen, geboren te Luijksgestel op 12 december 1920, overleden te Luijksgestel op 19 november 2000. Het echtpaar heeft zeven kinderen.
Klik op de trouwfoto voor een vergroting.
Xi Franciscus Cornelis Antonius Tilburgs 1882-1956Franciscus Cornelis Antonius Tilburgs, zoon van Peter Bernardus Tilburgs (IXd) (metselaar/tegelzetter) en Francisca Helsemans (bouwvrouw) geboren te Amsterdam 27 okt 1882, werkman, letterzetter, machinezetter dagblad "de Telegraaf". Hij was 1,577 m. groot en had grijze ogen. Hij werd op 20 december 1901 "tot den dienst aangewezen". Hij is overleden te Amsterdam op 1 juli 1956, begraven 5 juli 1956 te Amsterdam (Nieuwe Ooster), trouwde (1) te Amsterdam 5 juli 1906 met Elisabeth Sophia Petrus, geboren te Amsterdam 10 december 1885, overleden te Amsterdam (in het Concertgebouw) op 1 juni 1928, dochter van Simon Petrus en Ferdinanda Sophia Frederika Eijsten. Het echtpaar had twee kinderen. Franciscus Cornelis Antonius trouwde (2) te Amsterdam 12 okt 1933 (gescheiden 12 maart 1937) met Katarina Maria Waldforst, geboren te Keulen-Kalk op 28 maart 1897, overleden te Amsterdam op 24 december 1982, dochter van Jacob Waldforst en Katharina Maria Heimann. Katarina was in 1921 getrouwd met de kleermaker David Luza, waarvan zij in 1929 was gescheiden. David Luza werd op 12 januari 1944 vermoord in Auschwitz. Franciscus Cornelis Antonius trouwde (3) te Amsterdam 9 okt 1946 (gescheiden 1 mei 1947) met Louisa Christina Mittelmeijer, geboren 9 augustus 1890, huishoudster, overleden te Amsterdam 23 maart 1980, begraven R.K. begraafplaats te Amsterdam Buitenveldert, dochter van Christiaan Ferdinand Mittelmeijer en Dorothea Louisa Termeulen. Na zijn scheiding van Louisa Christina Mittelmeijer is Franciscus op 2 oktober 1947 in Amsterdam voor de tweede keer getrouwd met Katarina Maria Waldforst.

Uit het huwelijk Tilburgs-Petrus:
1. Francisca Sophia Tilburgs, geboren te Amsterdam op 30 januari 1908, kantoorbediende, stenotypiste technisch bureau, overleden te Amsterdam op 18 oktober 1999, trouwde op 12 mei 1932 te Amsterdam met Johannes Bernardus di Arutuin, geboren te Amsterdam op 27 februari 1909, kantoorbediende, overleden te Amsterdam op 19 augustus 1985, zoon van Gerrit di Arutuin (kantoorbediende, concierge, magazijnbediende) en Hendrika Alberdina Mater. Johannes stamt af van Johannes di Arutuin, een koopman die omstreeks 1717 werd geboren in Smirna en in 1746 in Amsterdam trouwde met Hendrina Koning. Het echtpaar Di Arutuin-Tilburgs had drie kinderen.
2. Ferdinanda Sophia Frederika Tilburgs, geboren te Amsterdam op 25 juli 1910, winkeljuffrouw, in 1955 geëmigreerd naar Nieuw Zeeland. Op 1 december 1955 kwam zij per vliegtuig aan in Melbourne, Australië. Op 7 december 1955 reisde zij verder naar Nieuw Zeeland. Zij is overleden in Tauranga, Bay of Plenty, Nieuw Zeeland in 2002. Zij trouwde te Amsterdam-Sloten op 11 september 1929 met Hendricus Cornelis Moolenaar, geboren te Amsterdam op 25 november 1907, kantoorbediende (1929) en papierhandelaar, zoon van Cornelis Arnoldus Moolenaar (wagenbestuurder) en Elisabeth Johanna van Vilsteren. Vermoedelijk is Hendricus in 1988 in Nederland overleden. Het echtpaar Moolenaar-Tilburgs had twee kinderen: (1930) en (1933-1945).
Xj Petrus Bernardus Cornelis Tilburgs en Lijdia Dirkje VerweijPetrus Bernardus Cornelis Tilburgs, zoon van Peter Bernardus Tilburgs (IXd) (metselaar/tegelzetter) en Francisca Helsemans (bouwvrouw),geboren te Amsterdam 11 januari 1885, smid, bankwerker. Hij was 1,735 m. lang. Op 22 maart 1898 werd hij opgenomen in het Binnengasthuis en 21 dagen behandeld voor een ernstige ontsteking aan zijn been (Phlegmone cruris). Hij werd op 14 december 1905 ingelijfd bij het 2e Regiment Veldartillerie. Overleden te Amsterdam 20 oktober 1927. Hij trouwde te Amsterdam op 29 maart 1911 met Lijdia Dirkje Verweij, geboren te Amsterdam 22 februari 1891, overleden te Amsterdam 6 november 1957, begraven te Amsterdam (Nieuwe Ooster) 9 november 1957, dochter van Johannes Verweij (melkslijter) en Antje van Coesandt. Op 20 oktober 1934 hertrouwde Lijdia Dirkje Verweij te Brummen met Reinder Rabelink, geboren op 29 mei 1878 te Brummen, overleden te Amsterdam op 30 juli 1950. Reinder Rabelink was eerder getrouwd met Aleida Johanna Modderkolk. Op 17 oktober 1937 verhuizen Lijdia en Reinder naar Amsterdam.

Uit het huwelijk Tilburgs-Verweij:
1. echtpaar Tilburgs-BoogaartPetrus Bernardus Cornelis Tilburgs, geboren te Amsterdam op 28 januari 1912, timmerman, overleden te Amsterdam op 19 augustus 1975, trouwde te Amsterdam op 23 mei 1934 met Martha Paulina Boogaart, dochter van Ludovicus Boogaart en Julia Paulina Camerman, geboren te Amsterdam op 25 januari 1913, overleden te Amsterdam op 11 oktober 2001. Uit het huwelijk Tilburgs-Boogaart werden zes kinderen geboren.
De foto is gemaakt bij de waterval van Loenen.
2. echtpaar Koster-TilburgsAntje Lijdia Tilburgs, geboren te Amsterdam op 24 maart 1915, overleden te Lelystad op 11 juli 1992, trouwde op 24 maart 1937 met Jan Koster, zoon van Jan Koster en Tannetje Boeser, geboren te Dordrecht op 15 juli 1905, administratief medewerker, overleden te Amsterdam op 30 juni 1983. Jan Koster is vóór de Tweede Wereldoorlog als koloniaal in Nederlands Indië geweest. Hij had voor zes jaar getekend. Uit het huwelijk Koster-Tilburgs werden vier kinderen geboren.
3. echtpaar Welman-TilburgsFrancisca Lijdia (Cisca) Tilburgs, geboren te Amsterdam op 12 juli 1920, overleden te Leusden op 31 juli 1995, trouwde te Amsterdam op 6 november 1940 met Martinus Wilhelmus (Tinus) Welman, zoon van Lodewijk Hendrik Welman (stratenmaker) en Hendrika Jacoba Hulsing, geboren te Watergraafsmeer op 22 december 1910, post-beambte, overleden te Amsterdam op 8 januari 1970. Uit het huwelijk Welman-Tilburgs werden vijf kinderen geboren.
Xk Dorus TilburgsTheodorus Johannes Cornelis (Dorus) Tilburgs, zoon van Peter Bernardus Tilburgs (IXd) (metselaar/tegelzetter) en Francisca Helsemans (bouwvrouw), geboren te Amsterdam 9 februari 1887, sigarenmaker (1906), loopknecht (1915). Hij was 1,635 m lang en werd goedgekeurd voor de Nationale Militie. Op 28 mei 1907 werd hij ingelijfd bij het 7e Regiment Infanterie, op 1 april 1913 bij het 18e Regiment Infanterie en op 1 januari 1916 bij de Landweer. Hij is overleden te Amsterdam op 31 december 1969, begraven te Amsterdam (Nieuwe Ooster) 5 januari 1970, trouwde te Amsterdam 5 juli 1911 met Margaretha Cornelia Adriana Kars, dochter van Hendrik Frederik Kars (loopknecht) en Elisabeth Hermina Kurvers, geboren te Amsterdam op 16 januari 1893, werkster, overleden te Amsterdam op 3 januari1971, begraven te Amsterdam (Nieuwe Ooster) 7 januari 1971.

Uit het huwelijk Tilburgs-Kars:
1. Francisca Elisabeth Cornelia (Ciska) Tilburgs, geboren te Amsterdam op 1 november 1912, overleden te Amsterdam op 16 juli 1915. Ciska is overleden in het Wilhelmina Gasthuis als gevolg van diphtherie. Haar ouders woonden op dat moment op de Govert Flinckstraat 102 in Amsterdam. Vader was loopknecht (confectie) en Rooms-Katholiek.
2. Elisabeth Tilburgs, geboren te Amsterdam op 15 augustus 1916, kapster, winkeljuffrouw banketb. zonder werkster, overleden te Amsterdam op 25 februari 1953, trouwde te Amsterdam op 23 augustus 1939 met Martinus Jacobus Nieuwenhuis, zoon van Albertus Willem Martinus Nieuwenhuis (aanzegger en begrafenisondernemer) en Elisabeth Johanna Meurs, geboren te Amsterdam 20 december 1919, overleden op 29 oktober 2002, begraven in Alphen a/d Rijn. Elisabeth en Martinus hebben een dochter (1939). Zij scheidden te Amsterdam op 17 juni 1948. Elisabeth hertrouwde te Amsterdam op 9 augustus 1949 met Willem de Flart, zoon van Willem de Flart en Geertje Kofman, geboren te Hoorn op 13 november 1920.
3. TilburgsPetrusBernardus1919Petrus Bernardus Tilburgs, geboren in Amsterdam op 31 augustus 1919, stuurman en gids bij rondvaarten (1938), textielagent woninginrichting. In 1942 werd hij gedwongen tewerkgesteld in Duitsland. In 1988 beschreef hij zijn ervaringen in een uitgebreide brief aan de Vereniging Dwangarbeiders Nederland Tweede Wereldoorlog. Zie Kroniek 1942. Overleden te Amsterdam op 10 augustus 1990. Gehuwd te Amsterdam op 7 juli 1943 met Cornelia Isabella de Bakker, dochter van Brictus de Bakker en Isabella Cornelia Mel, geboren te Amsterdam op 10 februari 1910, dienstbode, overleden te Amsterdam op 22 april 1993.
4. Zoon, geboren in 1926.
Xl bronzenmedailleCornelis Jacobus Tilburgs, zoon van Franciscus Hermanus Tilburgs (IXe) (metselaar) en Hendrika (Rijkje) de Zwart (dienstbode), geboren te Delft 4 juli 1890, kraandrijver bij Werkspoor N.V. te Amsterdam. Bij Koninklijk Besluit van 23 april 1956 ontving hij de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Hij is overleden te Amsterdam op 15 juni 1971, begraven te Amsterdam (Nieuwe Ooster) 18 juni 1971, trouwde 19 mei 1915 in Amsterdam met Jacoba Catharina Geertruida Munsterman, dochter van Pieter Munsterman (schoenmaker) en Evertje Ploeg, geboren te Amsterdam (Oostenburgermiddenstraat 38) 7 maart 1897, overleden te Amsterdam 14 augustus 1972, begraven te Amsterdam (Nieuwe Ooster) 17 augustus 1972.

Uit het huwelijk Tilburgs-Munsterman:
1. Hendrika Clementia Tilburgs, geboren te Amsterdam op 5 maart 1916, naaister. Op 12 maart 1936 trouwde zij te Amsterdam met Antonius Hendricus van Eekelen, geboren te Amsterdam op 21 mei 1908, overleden te Katwijk op 3 november 1964, magazijnbediende, verver, zoon van Nicolaas van Eekelen, schipper, en Elisabeth Johanna Blom. Antonius Hendricus van Eekelen was eerder getrouwd met Catharina Maria Rijser, geboren te Amsterdam op 13 april 1906 en overleden op 10 februari 1935, dochter van Gerardus Theodorus Rijser en Trijntje Rog. Antonius Hendricus van Eekelen en zijn eerste echtgenote hadden twee zonen. In 1937 kreeg hij met Hendrika Clementia Tilburgs een zoon.
2. Pieter Tilburgs, geboren te Amsterdam op 21 april 1917, volgt XIi.
3. Johannes Valentijn (Joop) Tilburgs, geboren te Amsterdam op 1 november 1919, overleden te Amsterdam op 12 mei 1992. Joop trouwde op 5 mei 1948 in Amsterdam met Helena Martina (Leen) van Gemst, dochter van Adrianus (Janus) van Gemst en Maria Cornelia Moerkens, geboren op 18 april 1923 in Averhorn, overleden op 22 november 1988 in Amsterdam. Het echtpaar Tilburgs- van Gemst had vier kinderen.
4. Antonius Tilburgs, geboren te Amsterdam op 6 augustus 1922, politie-agent (tot 1 december 1957 gemeentepolitie Amsterdam, daarna gemeentepolitie Geleen), TilburgsAntoniusoverleden op 26 december 2003. Hij trouwde op 24 november 1952 te Amsterdam met Maria (Riet) Heemskerk, dochter van Adrianus Heemskerk en Hendrica Engelina Margaretha Weijers. Riet werd geboren in Amsterdam op 17 januari 1928. Zij overleed op 18 juli 2013. Bij haar overlijden woonde zij in Diemen.
5. Evert Tilburgs, geboren te Amsterdam op 20 januari 1924, overleden te Amsterdam op 17 mei 1924.
Xm Wilhelmina Maria Antonia Johanna Tilburgs 1888-1968 Arnoldus Brouwer 1881-1959Wilhelmina Maria Antonia Johanna (Mien) Tilburgs, dochter van Antonius (Anton) Tilburgs (IXf) (huisknecht (1882), metselaar, timmerman) en Theodora Scholten (dienstbode (1887), geboren te Hilversum 2 december 1888, overleden te Callantsoog 4 augustus 1968 Mien Tilburgs overleed tijdens haar vacantie in Callantsoog aan suikerziekte, trouwde te Hilversum 24 januari 1912 met Arnoldus Brouwer, geboren te Baarn 23 mei 1881, schoenmaker, overleden te Baarn 8 mei 1959, zoon van Gijsbert Brouwer en Jannetje Bouwmeester.

Uit het huwelijk Tilburgs-Brouwer:
1. Gijsbertus Antonius Brouwer, geboren te Baarn op 10 januari 1918, overleden te Baarn op 12 januari 1918.
2. Theodora Johanna BrouwerTheodora Johanna (Door) Brouwer, geboren te Baarn op 17 december 1919, overleden op 3 januari 2016, gehuwd met Theodorus Bernardus (Theo) Saalbrink, zoon van Theodorus Hendrikus Saalbrink en Gezina Geertruida Theresia Kroeze, geboren te Hilversum op 18 oktober 1916, vertegenwoordiger van Douwe Egberts, overleden te Baarn op 26 november 1996. Het echtpaar Saalbrink-Brouwer had drie dochters.
Xn Cornelis Johannes Gerardus Tilburgs 1890 Gerarda Katharina Bakker 1892 echtpaar Tilburgs-Bakker Cornelis Johannes Gerardus (Cor) Tilburgs, zoon van Antonius (Anton) Tilburgs (IXf) (huisknecht (1882), metselaar, timmerman) en Theodora Scholten (dienstbode (1887) geboren te Hilversum 2 december 1890, timmerman, telefoonbeambte (1918), eigenaar ijzerwarenwinkel (1922), overleden te Laren 3 februari 1977, begraven te Hilversum, trouwde (1) te Hilversum op 28 augustus 1918 met Gerarda Katharina (Gradda) Bakker, geboren te Hilversum 30 okt 1892, gezin Tilburgs-Bakkerhuisvrouw, overleden te Hilversum 31 augustus 1952, begraven te Hilversum 4 september 1952. Tijdens de mobilisatie van 1914 was Cor Tilburgs gelegerd op Fort Pampus (zie Kroniek). Gerarda overleed als gevolg van een auto-ongeval. Zij was een dochter van Huibertus Bakker (stalhoudersknecht, koetsier, emballeur) en Katharina Honig. Het echtpaar had zes kinderen. Cor trouwde (2) te Amsterdam 11 november 1953, kerkelijk huwelijk te Amsterdam 24 november 1953 Vincentiuskerk met Hendrika Wilhelmina (Rika) Zonneveld, dochter van Cornelis Zonneveld en Pietertje van 't Veer, geboren te Beverwijk 3 september 1902, huishoudster, overleden te Hilversum 29 juli 2002, begraven te Hilversum 2 augustus 2002. Op de foto v.l.n.r. achterste rij; Ton (1921), Bep (1920), Door (1919), voorste rij; Tiny (1927), Cor (1890), Gerard (1928), Gradda (1892) en Kees (1924).

Uit het huwelijk Tilburgs-Bakker:
1. Theodora Tilburgs Henk Visschedijk Theodora Francisca (Door) Tilburgs, geboren te Hilversum op 21 mei 1919, overleden te Soest op 22 februari 2009, winkeljuffrouw kledingmagazijn, trouwde te Delden op 22 april 1947 met Hendrikus Antonius (Henk) Visschedijk, zoon van Marinus Johannes Visschedijk en Hendrika Morsink, geboren te Delden op 15 januari 1918, vleeskeurmeester, overleden te Soest op 11 september 2005. Het echtpaar woonde in Uithoorn, Enschede, Baarn en Soest en had vier kinderen. Voor meer informatie over de familie Visschedijk zie Visschedijk
2. Huibertus Tilburgs 1920Johanna van Velzen Huibertus (Bep) Tilburgs, geboren te Hilversum op 20 juli 1920, volgt XIj.
3. Ton Tilburgs Rina PetersAntonius (Ton/Tony) Adrianus Tilburgs, geboren te Hilversum op 15 juli 1921, overleden te Laren op 15 juni 2015. Ton trouwde te Hilversum op 13 april 1946 (wet) en 18 februari 1947 (kerk) met Hendrina (Rina) Bernardina Johanna Peters, dochter van Franciscus Theodorus Bernardus Peters en Boudina Johanna Jacoba Steringa, geboren te Amsterdam op 30 november 1926, overleden in Australië op 18 februari 1998. Het echtpaar emigreerde in 1951 naar Australië. Zie Kroniek 1951. Ton werkte zowel in Nederland als in Australië als technisch tekenaar bij Philips. In 2004 keerde Ton terug naar Nederland en ging wonen in Blaricum. Het echtpaar Tilburgs-Peters had een zoon en twee dochters.
4. TilburgsVerwijmerenTilburgsVerwijmerenCornelis (Kees) Tilburgs, geboren te Hilversum op 24 mei 1924, directeur Assurantie-Kantoor "Tilburgs-Utrecht" b.v., overleden  in Utrecht op 10 mei 2016. Kees trouwde op 19 februari 1949 in Hilversum met Elisabeth Wilhelmina Dymphna Maria (Bets) Verwijmeren, dochter van Johannes Cornelis (Kees) Verwijmeren (timmerman, controleur levensverzekeringen) en Louisa Antonia (Wies) Soethoudt, geboren in Breda op 29 maart 1924, overleden in Utrecht op 28 september 2022. Het echtpaar had drie zonen en drie dochters.
5. Katharina Cornelia Tilburgs 1927-2005Rudolf Fetter 1926-2004Katharina Cornelia (Tiny) Tilburgs, geboren te Hilversum op 28 januari 1927, overleden te Groningen op 25 oktober 2005, trouwde te Hilversum op 15 juli 1953 met Rudolf (Ruud) Fetter, zoon van Dirk Fetter en Maria Viereke, geboren te Amstelveen op 1 oktober 1926, hij werkte bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, overleden op 19 maart 2004, begraven te Westerbork. Het echtpaar woonde in Muiderberg (1953-1977), Assendelft (1977-1987), Ammerzoden (1987- circa 1999) en Westerbork (vanaf circa 1999) en had twee dochters.
6. Gerard Tilburgs Ety van der Linden Gerardus (Gerard) Tilburgs, geboren te Hilversum op 16 juni 1928, overleden te Utrecht op 19 juli 2020. Gerard verbleef als dienstplichtig militair in Nederlands Indië. Zie Kroniek 1949. Op 6 juli 1955 trouwde hij in Hilversum met Eva Gijsje (Ety) van der Linden, dochter van Wilhelmus van der Linden en Alida van den Brakel, geboren te Hilversum op 8 januari 1932, overleden op 21 oktober 2016. Het echtpaar had twee zonen en twee dochters.
Xo Christianus Antonius Tilburgs 1897-1983 Hermina Kuijper 1894-1973 Chris TilburgsChristianus Antonius (Chris) Tilburgs, geboren te Hilversum 16 mei 1897, zoon van Antonius (Anton) Tilburgs (IXf), huisknecht (1882), metselaar, en Theodora Scholten, dienstbode (1887). Chris kreeg in februari 1927 een hinderwetvergunning voor het oprichten van een smederij in de bestaande werkplaats achter het perceel Kerklaan 9 in Hilversum. Dit was zijn ouderlijk huis, dat zijn vader in 1893 had gekregen van de Hilversumse bevolking. Zie Kroniek 1892. Chris woonde toen met zijn vrouw Hermina Kuijper in de Pauwenstraat 52 in Hilversum. Op dinsdag 28 juli 1931 werden in hotel Gooiland enkele huizen geveild, waaronder het huis met schuur en erf aan de Kerklaan 12, groot 2 are, 50 c.a. Chris kocht dit pand, vestigde er zijn smederij en ging er wonen. De vrijkomende werkplaats aan de Kerklaan 9 werd in gebruik genomen door zijn zwager Andries van den Berg, die er een electrische handelsdrukkerij vestigde. Later werd de smederij van Chris overgenomen door zijn zoon Antonius (Ton) Adrianus Tilburgs.

Chris overleed op 21 januari 1983. Hij trouwde te Hilversum op 28 mei 1924 met Hermina Kuijper, dochter van Bernardus Maria Kuijper (schoenmaker) en Johanna Velthuizen, geboren te Hilversum op 19 okt 1894, overleden 31 december 1973.

Uit het huwelijk Tilburgs-Kuijper:
1. Ton Tilburgs Cornelia Wilhelmina Petronella Verbaken 1929 pauselijke onderscheiding pro ecclesia Antonius Adrianus (Ton) Tilburgs, geboren te Hilversum op 1 november 1926, overleden te Hilversum op 19 december 2007. Na de Tweede Wereldoorlog, tijdens zijn diensttijd, werd Ton uitgezonden naar Sumatra in het toenmalige Nederlands Indië. Hij diende bij het vierde bataljon regiment stoottroepen. Op 24 februari 1950 kwam hij samen met 4.000 andere militairen terug in de haven van Amsterdam met het Franse troepentransportschip "Pasteur". Polygoon journaalDe aankomst is te zien op het Polygoon-journaal (klik op logo). Er is ook een geschreven verslag van de terugreis. Ton nam het metaalconstructiebedrijf van zijn vader over, Fa. Chr. Tilburgs & Zn. aan de Kerklaan 12a in Hilversum, later Nieuwe Havenweg 21 in Hilversum. Dit bedrijf ging verder onder de naam Tilburgs Noltes. Ton trouwde op 10 mei 1961 met Cornelia Wilhelmina Petronella (Corry) Verbaken, dochter van Antonius Martinus Hubertus Verbaken, chauffeur theehandel Van Nelle, en Cornelia Gompelman, geboren te Amsterdam op 5 april 1929, overleden te Hilversum op 8 april 2012. Corry ontving op 12 juli 1998 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Het echtpaar Tilburgs-Verbaken had een dochter en een zoon.
Xp gezin Sengers-Tilburgs Bertha Tilburgs 1878 Johannes Cornelis Sengers 1879 Jan Sengers en Bertha TilburgsBertha Tilburgs, dochter van Peter Francis Tilborghs (IXg) (metselaar en houtzager) en Berthelina Schrijvers (dienstmeid), geboren te Bergeijk 31 mei 1878, overleden te Valkenswaard 1 april 1975, begraven te Bergeijk 4 april 1975, trouwde te Bergeijk 4 maart 1905 met Johannes Cornelis (Jan) Sengers, geboren te Bergeijk 25 augustus 1879, varkensslager, overleden te Bergeijk 18 juli 1961, zoon van Cornelis Sengers, koopman (1877) en Anna Elisabeth Theus. Gezinsfoto: vlnr. Cees (1909), Bet (1907), Bertha (1916), Jan (1879), Bertha (1878), Lien (1905), Anneke (1918) en Frans (1910).

Uit het huwelijk Sengers-Tilburgs:
1. Elisabeth Barthelina (Lien) Sengers, geboren te Bergeijk op 27 december 1905, overleden te Eindhoven op 8 oktober 1988, trouwde te Bergeijk op 3 maart 1930 met Johannes (Johan) Biemans, zoon van Jan Biemans en Adriana van den Oetelaar, geboren te Veghel op 4 december 1906, tuinman, overleden te Veldhoven op 27 december 2004. Het echtpaar Biemans-Sengers had drie dochters en zes zonen.
2. Anna Elisabeth (Bet) Sengers, geboren te Bergeijk op 19 juli 1907, overleden te Eindhoven/Valkenswaard op 30 september 1975, trouwde te Bergeijk op 11 augustus 1930 met Johannes Wouterus Dielis, zoon van Johannes Waltherus Dielis (landbouwer) en Hendrika Driessen, geboren te Valkenswaard op 29 september 1905, sigarenmaker, overleden te Eindhoven op 12 september 1982. Het echtpaar Dielis-Sengers had drie dochters en drie zonen.
3. Cornelis Sengers enJosephina Maria van Mechelen Cornelis (Kees) Sengers, geboren te Bergeijk op 27 januari 1909, slager, winkelier, overleden te Bergeijk op 4 februari 1988, trouwde te Eersel op 1 mei 1941 met Josephina Maria (Fien) van Mechelen, dochter van Hendrikus van Mechelen (landbouwer, veekoopman) en Adriana Geboers, geboren te Eersel 6 december 1912, overleden te Bladel 1 augustus 1994. Het echtpaar Sengers-van Mechelen had vijf dochters en twee zonen.
4. Franciscus Hendrikus (Frans) Sengers, geboren te Bergeijk op 3 november 1910, slager, overleden te Valkenswaard op 10 december 1974, trouwde te Valkenswaard op 13 november 1935 met Maria Antonia Vos, dochter van Johannes Vos en Elisabeth Johanna van Schijndel, geboren te Valkenswaard op 29 juli 1912, overleden te Valkenswaard op 3 mei 1991. Het echtpaar Sengers-Vos had drie dochters en drie zonen.
5. Bertha Elisabeth Sengers, geboren te Bergeijk op 16 juni 1912, overleden te Bergeijk op 12 juni 1913.
6. Bertha Sengers Petrus Franciscus van Empel Bertha Sengers, geboren te Bergeijk op 6 september 1916, overleden te Bergeijk op 8 oktober 1997, trouwde te Bergeijk op 25 februari 1941 met Petrus Franciscus (Piet) van Empel, zoon van Hendrikus van Empel (schilder) en Wilhelmina Maria Jansen, geboren te Eersel op 11 augustus 1911, metselaar, overleden te Bladel op 22 april 1991.
7. Johanna (Anneke) Sengers, geboren te Bergeijk op 21 mei 1918, overleden te Beek en Donk op 26 november 1989. Zij trouwde op 17 februari 1942 te Bergeijk met Franciscus Cornelis (Frans) Wouters, zoon van Cornelius Wouters en Aldegonda Craens, geboren te Bergeijk op 16 augustus 1916, afdelingschef op weverij, overleden op 28 januari 1996.
Xq Antonie Franciscus (Frans) Tilborghs (Tilburgs), zoon van van Peter Francis Tilborghs (IXg) (metselaar en houtzager) en Berthelina Schrijvers (dienstmeid), geboren te Bergeijk 8 januari 1880, schoenmaker en -winkelier, overleden te Bergeijk 23 april 1947 na een kort Antonie Franciscus Tilborghs en Jacoba van Lieshoutziekbed. Frans Tilborghs kreeg in 1900 bij de loting voor de Nationale Militie nummer 21. Hij werd niet opgeroepen. Hij trouwde te Bergeijk 28 mei 1906 met Jacoba (Coba) van Lieshout, geboren te Woensel 13 juni 1880, overleden te Bergeijk op 24 juli 1956, dochter van Wilhelmus van Lieshout, dienstknecht (1873) en Helena Antonis, dienstmeid (1873).

Op de foto, achterste rij van links naar rechts: Frans (1908), Helena Antonis (1849), Coba (1880), Willem (1907), Frans (1880), Theo (1910) en Harrie (1912). Op schoot v.l.n.r. Lena (1919) en Lien (1920), staand vóór Frans: Huub (1914), inzet Marinus (1923). Niet op de foto: Wilhelmus Leonardus (1916-1918). De foto is genomen in het voorjaar van 1920.

Zie Kroniek 1928: Frans Tilborghs komt in aanvaring met de pastoor van Bergeijk 't Hof.
Zie Kroniek 1944: Oma Coba Tilborghs-van Lieshout haalt haar fietsen terug bij de Duitse bezetters.

Uit het huwelijk Tilborghs-van Lieshout:
1. Franciscus Tilborghs 1907-1994 Cornelia Das 1900-1983 Franciscus Tilborghs 1907-1994 Oranje Nassau eremedaille in brons echtpaar Tilborghs-Das Franciscus Hendrikus Wilhelmus (Willem) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 10 mei 1907, schoenmaker, overleden te Asten op 25 december 1994. Willem was 60 jaar lid en erelid van de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. Bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 1962 ontving Willem de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Bij Koninklijk Besluit van 17 oktober 1972 ontving hij bij bevordering de eremedaille in zilver. Willem trouwde te Riethoven op 11 oktober 1927 met Cornelia Margaretha (Kee) Das, dochter van Wilhelmus Das, landbouwer (1897) en Maria Catharina Cremers, lanbouwster (1897), geboren te Luijksgestel op 1 maart 1900, overleden te Asten op 13 augustus 1983. Willem verhuist vanwege zijn huwelijk naar Riethoven. Later woont hij in Asten. Klik op de kleine foto's voor vergrotingen. Zie ook de rubriek "Zoekplaatjes". Uit dit huwelijk één kind: dochter (1931).
2. Frans Tilborghs JonkersMariaLuciaPeter Franciscus Theodorus (Frans) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 27 november 1908, schoenmaker en stucadoor, overleden te Geldrop op 5 april 1979, trouwde te Bergeijk op 21 april 1932 met Maria Lucia (Luce) Jonkers, geboren te Bergeijk op 14 april 1914, dochter van Peter Johannes Jonkers (landbouwer) en Maria Barbara Walraven, overleden te Weert op 26 november 1975. Uit dit huwelijk zes kinderen. Het meisje Jacoba Henrica Johanna Lucia, geboren in 1937, overleed een jaar later. Zie bidprentje.
3. Martinus Theodorus Tilborghs (1910-1945)Martinus Theodorus (Theo) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 8 juni 1910, volgt XIk.
4. echtpaar Tilborghs-Valkenaars Maria Anna Tilborghs-Valkenaars Peter Johannes Hendrikus (Harrie) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 17 oktober 1912, schoenmaker, overleden te Eindhoven op 21 augustus 1964. Harrie trouwde op 9 juni 1945 te Bergeijk met Maria Anna (Anneke) Valkenaars. Harrie en Anneke trouwden op dezelfde dag als Harrie's jongere zuster Lien Tilborghs en Wim Smits. Anneke Valkenaars was een dochter van Cornelis Francis Valkenaars en Francisca Cornelia van den Besselaar. Zij werd geboren te Bergeijk op 26 oktober 1915 en is overleden te Bergeijk op 6 april 2007. Het echtpaar Tilborghs-Valkenaars had drie kinderen: zoon (1946-1961), dochter (1948), dochter (1950). Foto rechts: Anneke Valkenaars (links), vermoedelijk met haar zuster Betje (Liesbeth, Lies).Klik op de rechter foto voor een vergroting.
5. echtpaar Tilborghs-StevensJohannes Hubertus (Hub) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 27 december 1914, schoenmaker, sigarenmaker, metselaar (1944), overleden te Veldhoven op 30 oktober 2008 (bidprentje), trouwde te Eersel op 23 maart 1944 met Johanna Cornelia (Anna) Stevens, dochter van Franciscus Stevens en Cornelia Hakkens, geboren te Duizel op 31 mei 1917, overleden te Veldhoven op 22 juni 1991. Het echtpaar Tilborghs-Stevens had zes kinderen: zoon (1945), zoon (1947), dochter (1948), zoon (1950), dochter (1951), zoon (1955).
6. Wilhelmus Leonardus Tilborghs, geboren te Bergeijk op 31 december 1916, overleden te Bergeijk op 28 maart 1918.
7. echtpaar Smolders-TilborghsJohanna Helena (Lena) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 18 januari 1919, schoenmaakster, overleden te Bergeijk op 28 december 1987 (bidprentje). Zij trouwde te Bergeijk op 20 augustus 1940 met Franciscus Leonardus (Frans) Smolders, zoon van Franciscus Smolders (sigarenmaker) en Francijna Leenders, geboren te Bergeijk op 18 maart 1914, timmerman, overleden te Valkenswaard op 7 februari 1999. Het echtpaar Smolders-Tilborghs had kinderen en kleinkinderen.
8. Wilhelmina Cornelia Barthelina Tilborghs 1920-1991 Wilhelmus Smits 1914-1990 bewijs van nederlanderschap Wilhelmina Cornelia Barthelina Tilborghs Wilhelmina Cornelia Barthelina (Lien) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 29 september 1920. Op 31 december 1935 ondertekende de burgemeester van Bergeijk een bewijs van nederlanderschap van Lien Tilborghs (zie miniatuurfoto). Wij hebben nog niet kunnen achterhalen waarvoor zij dat bewijs nodig had. Meestal wordt zo'n bewijs afgegeven in verband met vertrek naar het buitenland. Lien Tilborghs is overleden te Bladel op 7 mei 1991. Zij trouwde op 9 juni 1945 te Bergeijk met Wilhelmus (Wim) Smits op dezelfde dag als het huwelijk van Liens oudere broer Harrie Tilborghs en Anneke Valkenaars. Wim Smits was een zoon van Jan Smits en Johanna Maria Driessen. Hij werd geboren te Veldhoven op 1 augustus 1914, fabrieksarbeider, en is overleden op 20 april 1990 in Eindhoven. Het echtpaar Smits-Tilborghs had één kind: Johannes Theodorus (Jan) Smits, geboren te Bergeijk op 5 juni 1946, overleden te Bergeijk op 27 april 2009.
9. trouwfoto echtpaar Tilborghs-SallaertsCornelis Martinus Leonardus (Marinus) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 2 juni 1923, schoenmaker, eigenaar van café De Postduif in Bergeijk, overleden te Bergeijk op 21 oktober 1983. Marinus trouwde op 17 mei 1952 te Valkenswaard met Johanna Maria (Mariet) Sallaerts, dochter van Theodorus Cornelis (Deu) Sallaerts en Martina Catharina Loos, geboren te Valkenswaard op 25 september 1929, overleden te Bergeijk op 21 augustus 2012. Het echtpaar Tilborghs-Sallaerts had vijf kinderen: zoon (1953), dochter (1954), zoon (1955), dochter (1956), dochter (1958).
Voor meer informatie klik op onderstaande links;
1952 Foto van mijnwerkers voor Café De Postduif.
1956 Marinus Tilborghs verkoopt Ploegstoffen op ‘t Zoldertje.
1957 Café “De Postduif” van Marinus Tilborghs afgebrand.
"Mariet van Marinusse, kasteleinse van De Postduif." Artikel van Ad Tilborghs.
Xr Johannes Hendricus Tilborghs 1882-1961Hein TilborghsMaria Elisabeth Larmit 1882-1949Lies LarmitJohannes Hendrikus Tilborghs en Maria Elisabeth Larmit

Johannes Hendricus (Hein) Tilborghs, zoon van van Peter Francis Tilborghs (IXg) (metselaar en houtzager) en Berthelina Schrijvers (dienstmeid), geboren te Bergeijk 4 september 1882, sigarenfabrikant (zie Artikel), postbode, overleden te Bergeijk 23 december 1961 Hein Tilborghs kreeg in 1902 bij de loting voor de Nationale Militie nummer 26. Hij werd niet opgeroepen, trouwde te Bergeijk 29 mei 1909 (zie Kroniek) met Maria Elisabeth (Lies) Larmit, geboren te Reusel 19 november 1882, overleden te Bergeijk 18 september 1949 Lies Larmit verbleef voor haar huwelijk enige tijd in Leiden, dochter van Adriaan Larmit, landbouwer (1880) en Margaretha van de Sande, landbouwster (1880). Tilborghs LarmitOp de foto, achterste rij v.l.n.r. Frans (1912), Sjef (1913) en Janus (1910), voorste rij v.l.n.r. Lies (1882), Margo (1919), Lien (1924), Hendrik (1916), Lenard (1921) en Hein (1882). Op de foto ontbreken Paulina (1918-1918) en de tweeling Lies en Amelia (1928). De foto is van 1926/1927.  Uit het huwelijk Tilborghs-Larmit:

1. Janus TilborghsAdrianus Franciscus Henricus (Janus) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 15 juni 1910, volgt XIl.
2. trouwfoto Tilborghs-Jacobs Nel Jacobs Peter Franciscus Josephus (Frans) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 18 maart 1912, overleden te Geleen op 1 december 2002. Frans verhuist in de eerste helft van juli 1943 van Bergeijk naar Gilze-Rijen. Hij trouwde te Gilze-Rijen op 18 juni 1946 met Petronella Cornelia Maria (Nel) Jacobs, dochter van Martinus Jacobs en Petronella Cornelia Hermans, geboren te Goirle op 15 augustus 1917, overleden te Susteren op 13 mei 1994.Uit dit huwelijk drie kinderen: dochter (1947), dochter (1948), zoon (1949). Op 8 februari 1952 opent Frans aan de Burg. Lemmensstraat 5 te Geleen-Lindenheuvel Sigarenmagazijn Maurits. Klik op de kleine foto's voor vergrotingen. opening Sigarenmagazijn Maurits
huwelijk Tilborghs-Jacobs Sigarenmagazijn Maurits Geleen
3. Josephus Johannes Cornelis Tilborghs 1913-1976 Petronella Tilborghs-Jansen 1918-1979Josephus Johannes Cornelis (Sjef) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 23 november 1913, postbode, overleden te Eindhoven op 5 juli 1976, trouwde te Eersel op 14 juli 1942 met Petronella (Nel) Jansen, dochter van Josephus Jansen (timmerman) en Johanna Maria Bone, geboren te Eersel op 6 september 1918, overleden te Valkenswaard op 29 januari 1979. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Hendrikus Johannes (Hendrik) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 25 februari 1916, overleden te Bergeijk op 15 februari 1937.
5. Paulina Margaretha Jacoba Tilborghs, geboren te Bergeijk op 4 juni 1918, overleden te Bergeijk op 27 november 1918.
6. Margo Tilborghs (1919-2003)Margaretha Paulina Cornelia (Margo/Go) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 8 november 1919, ongehuwd, overleden te Heerlen op 28 september 2003.
7. Leonardus Cornelis Tilborghs 1921-1989Leonardus Cornelis (Lenard) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 26 augustus 1921, ongehuwd, overleden te Bergeijk op 24 november 1989.
8. Paulina Tilborghs 1924Paulina Cornelia (Lien) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 12 maart 1924, ongehuwd, overleden te Bergeijk op 3 oktober 2015.
9. bruidspaar Smulders-TilborghsMaria Elisabeth Cornelia (Lies) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 15 april 1928. Lies en Amelia zijn een tweeling. Lies is overleden te Hulst op 21 november 2010, trouwde te Bergeijk op 27 september 1955 met Joannes Cornelius Martinus Jacobus (Jan) Smulders, zoon van Jacobus Smulders (handelsreiziger) en Anna Maria Ardina Snelders, geboren te Veldhoven op 7 oktober 1928, overleden te Veldhoven op 22 november 1998. Het echtpaar Smulders-Tilborghs had twee kinderen: zoon (1956), zoon (1959).
10 TeeuwenTilborghs1956Amelia Johanna Huberta Tilborghs, geboren te Bergeijk op 15 april 1928. Amelia en Lies zijn een tweeling. Amelia trouwde te Bergeijk op 30 juni 1956 met Simon Teeuwen, zoon van Willem Antoon Teeuwen en Adriana van den Burg, geboren te Valkenswaard op 1 mei 1929, overleden te Veldhoven op 29 juli 1995. Uit dit huwelijk twee kinderen: zoon (1958) en dochter (1960).

Generatie XI

XIa Echtpaar Tilburgs-RoijakkersFranciscus Johannes Cornelus Tilburgs, zoon van Franciscus Cornelis Tilburgs (Xa), huisschilder en kamerbehanger, en Johanna Lucia Penson, geboren te Woensel op 27 juni 1889, kleermaker. Frans werd op 9 maart 1909 ingelijfd bij de Nationale Militie, waarbij hij in ieder geval tot zijn trouwdag diende. Frans overleed op 23 oktober 1968 in Den Haag. Hij trouwde in Eindhoven op 17 juli 1911 met Maria Hendrika Roijakkers, dochter van Hendrik Roijakkers en Hendrina Bogers, geboren te Budel op 29 april 1884, dienstbode, overleden te Den Haag op 27 augustus 1958. Frans en Maria verhuisden op 10 mei 1919 met hun drie kinderen naar Den Haag. In Den Haag werd nog een vierde kind geboren. In maart 1959, na het overlijden van Maria, hertrouwde Frans in Den Haag met Gesina Petronella Wilhelmina van Alphen, dochter van Willem van Alphen en Gesina Petronella Droghorn, geboren te Amsterdam op 31 juli 1897. Frans was actief in het Haagse verenigingsleven en was mogelijk kunstverzamelaar. Zie artikel.

Uit het huwelijk Tilburgs-Roijakkers:
1. Henricus Franciscus Joannes Tilburgs, geboren te Woensel op 6 juli 1913, kleermaker. In 1943 wordt hij veroordeeld wegens zwarte handel in textiel. Zie Kroniek. Hij is overleden te 's-Gravenhage in 1973, trouwde op 9 maart 1938 met Willemijntje (Willemtje) Jijke de Vries, dochter van Willem de Vries en Willemtje Bakker, geboren te Vlagtwedde op 26 februari 1916, kostuumnaaister, overleden te Budel in 1996. Van het echtpaar Tilburgs-de Vries zijn twee kinderen bekend. Het huwelijk Tilburgs-de Vries werd op 21 februari 1950 door de Rechtbank in Den Haag ontbonden. In 1957 overleefde Willemijntje een poging tot doodslag. (Zie Kroniek 1957)
2. Johanna Jacoba Maria Tilburgs, geboren te Strijp op 5 mei 1915. Zij slaagde in juli 1933 in Den Haag voor het diploma Mulo A.
3. Hendriena Francisca Wilhelmina Tilburgs, geboren te Strijp op 30 april Felix Henricus Joseph Leltz1917, trouwde te 's-Gravenhage op 17 maart 1937 met Felix Henricus Joseph Leltz (foto), zoon van Petrus Franciscus Leltz en Anna Maria Drese, geboren te Waalwijk op 27 maart 1907, schoenhersteller. Het echtpaar had twee kinderen.

Bron foto (1979): Haagse Beeldbank. Klik op foto voor vergroting.
4. Francisca Jacoba Hendrika Tilburgs, geboren te 's-Gravenhage op 9 juli 1923, overleden te Dordrecht op 22 mei 1985, trouwde te 's Gravenhage op 11 december 1947 met Jacobus Johannes Lucieer, zoon van Jannis Jozias Lucieer en Sara Suzanna Verplanke, geboren te IJzendijke op 13 juni 1920, overleden te Dordrecht op 6 april 2000.
XIb Petrus Fredericus Antonius Tilburgs 1890-1969Elisabeth Theodora van der Heijden 1888-1957gezin Tilburgs-Van der HeijdenPetrus Fredericus Antonius Tilburgs, zoon van Franciscus Cornelis Tilburgs (Xa) (huisschilder, kamerbehanger) en Johanna Lucia Catharina Penson, geboren te Woensel op 1 juli 1890, kleermaker, overleden te Eindhoven op 18 juli 1969, trouwde te Eindhoven (Stratum) op 5 juli 1913 met Elisabeth Theodora van der Heijden, dochter van Peter Antonie van der Heijden (wever) en Anna Maria Beekmans, geboren kinderen uit het gezin Tilburgs-Van der Heijdente Geldrop op 6 april 1888, overleden te Eindhoven op 6 oktober 1957. De portretfoto's van de ouders en de kinderen werden gemaakt op 8 mei 1943.

Uit het huwelijk Tilburgs-van der Heijden:
1. Joanna Wilhelmina Maria Tilburgs 1914-2009Joanna Wilhelmina Maria (Jo) Tilburgs, geboren te Stratum op 16 mei 1914, sigarenmaakster (1938), overleden in Eindhoven op 12 september 2009, trouwde op 8 juli 1938 in Eindhoven met Adam Henricus (Harrie) van de Goor, zoon van Petrus van de Goor (fabrieksarbeider) en Johanna Catharina Soors, geboren te Stratum op 20 januari 1914, schilder (1938), overleden op 4 maart 1976. Het echtpaar had vier kinderen.
2. Petrus Franciscus Theodorus Tilburgs 1915Petrus Franciscus Theodorus (Piet) Tilburgs, geboren te Stratum op 12 september 1915, drukker, werkzaam bij PTT, overleden te Geldrop op 30 juni 1986, trouwde (1) in juni 1944 met Elisabeth Wilhelmina Maria Cornelia de Wit, geboren in Eindhoven op 21 september 1914, overleden in Eindhoven op 21 juli 1954. Uit het huwelijk Tilburgs-de Wit drie kinderen. Piet trouwde (2) op 15 februari 1958 met Antonia Josephina Westerik, geboren te Losser op 13 augustus 1917, overleden te Geldrop op 27 augustus 2000. Uit het huwelijk Tilburgs-Westerik één kind.
vrijwillige bedrijfsbrandweer PTT EindhovenPiet Tilburgs werkte op het hoofdkantoor van de PTT in Eindhoven. Hij was een “postman in hart en nieren” en deed aan  veel bedrijfsactiviteiten mee, zoals de bedrijfsbrandweer, de ehbo en zomeravondbedrijfsvoetbal. Op de foto, gemaakt bij een oefening van de bedrijfsbrandweer, staat hij derde van links. Deze brandweer was ook buiten het bedrijf actief, zoals bij de dramatische brand in hotel 't Silveren Seepaerd in Eindhoven in 1971 waarbij elf doden en zestien gewonden te betreuren waren. Zie ook ook de journaalbeelden.
3. Maria Francisca Antonia Tilburgs 1920Maria (Ria) Francisca Antonia Tilburgs, geboren te Stratum 20 januari 1920, overleden te Eindhoven op 10 maart 2018. Ria trouwde op 12 juni 1942 te Eindhoven met Paulus (Paul) Petrus Hubertus van der Heijden, zoon van Joannes Arnoldus Wilhelmus van der Heijden (sigarenmaker) en Maria Antonetta Peperkamp. Paul werd geboren te 's-Hertogenbosch op 18 juni 1920. Hij is overleden te Eindhoven op 21 september 1987. Het echtpaar had drie dochters.
4. Franciscus Petrus Maria Christiaan Tilburgs 1923Franciscus Petrus Maria Christiaan (Frans) Tilburgs, geboren te Eindhoven op 11 augustus 1923. Frans was werkzaam bij de Marine en woonde in Den Helder. Hij overleed te Den Helder op 3 september 1989. Frans trouwde op 29 november 1947 met Attje Bijlsma, dochter van Klaas Bijlsma, smid, machinebankwerker, en Guurtje Mosk, geboren te Den Helder op 9 juli 1916, overleden te Den Helder op 25 juli 1995. Attje Bijlsma trouwde op 21 juli 1938 in Den Helder met Klaas Perk, geboren te Amsterdam op 4 maart 1909, machinist ter koopvaardij. Het huwelijk Perk-Bijlsma werd op 8 mei 1946 ontbonden. Uit het huwelijk Tilburgs-Bijlsma één kind.
5. Wilhelmus Martinus Antonius Tilburgs 1926Wilhelmus Martinus Antonius (Willy) Tilburgs, geboren te Eindhoven op 23 maart 1926, militair, overleden op 26 juni 2001, volgt XIIa.
XIc Franciscus Johannes (Frans) Tilburgs, zoon van Petrus Johannes Tilburgs (Xb) (smid, fabrieksarbeider, verver) en Johanna Peters (spoelster), geboren te Helmond op 7 december 1910, tuinman (1923), overleden te Heerlen op 24 september 1984, trouwde te Helmond op 21 april 1933 met Anna Maria Bouts, dochter van Joseph Bouts en Maria Ida Pelzers, geboren te Obbicht en Papenhoven op 21 juni 1912, dienstbode, overleden te Nieuwenhagen op 11 februari 1962.

Uit het huwelijk Tilburgs-Bouts:
1. Josephina Johanna Ida (Fien) Tilburgs, geboren te Helmond op 8 oktober 1933, overleden te Heerlen op 18 januari 1992. Fien was gehuwd.
2. Petrus Johannes (Piet) Tilburgs, geboren te Helmond op 28 september 1936. Piet trad op 10 oktober 1950, op veertienjarige leeftijd, in dienst bij de Oranje Nassau II mijn. Hij was van 1 mei 1961 tot zijn ontslag op 1 januari 1967 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Piet is overleden te Maastricht op 10 mei 1982. Hij woonde toen aan de Scharnerweg 63. Piet was gehuwd.
3. W.J. (Wim) Tilburgs, geboren te Nieuwenhagen in 1942, overleden op 21 januari 2006. Wim was gehuwd.
XId Truus DankersWim VliegenbergJohannes (Jan) Wilhelmus Tilburgs, zoon van Petrus Johannes Tilburgs (Xb) (smid, fabrieksarbeider, verver) en Johanna Peters (spoelster), geboren te Helmond 16 oktober 1913, voeger, overleden te Helmond op 4 februari 1944, trouwde met Geertruda (Truus) Antonia Dankers (foto), dochter van Hendricus Aloisius Dankers en Geertruda Maria van Hout, geboren te Helmond op 12 juli 1914, overleden te Helmond op 8 januari 1997 (bidprentje). Na het overlijden van Jan is Truus hertrouwd met Wim Vliegenberg (1908-1987) (foto) (bidprentje), zoon van Theodorus Johannes Egilius Vliegenberg en Maria Catharina van Rijt.

Uit het huwelijk Tilburgs-Dankers:
1. Jan CuypersGeertruda (Truus) J.M. Tilburgs, geboren te Helmond op 29 oktober 1942, overleden te Helmond op 5 januari 2010. Zij trouwde eind juni 1965 met Jan Cuypers (foto), geboren te Echt op 23 juli 1942, vrachtwagenchauffeur, overleden te Grieskirchen (Oostenrijk) op 8 juni 1990 (bidprentje). Uit dit huwelijk twee kinderen.
XIe Gerardus Cornelis Franciscus Tilburgs, zoon van Wilhelmus Leonardus Tilburgs (Xc) (metselaar) en Huberta Petronella van Luijk (naaister), geboren te Helmond op 23 juni 1903, schoenmaker, musicus (1937), overleden te Heerlen op 25 november 1953. Hij trouwde op 4 maart 1926 in Heerlen met Sophia Margaretha (Fien) Derichs, dochter van Josef Christian Derichs (mijnwerker) en Kunigunda Portzelt, geboren te Heerlen Kolonie op 1 oktober 1906 en overleden te Heerlen op 3 januari 1992. Uit dit huwelijk:
1. Cunigunde Tilburgs, geboren te Heerlen op 28 november 1925, overleden te Kerkrade op 26 april 1929.
2. Wilhelmus Leonardus (Wiel) Tilburgs, geboren te Heerlen op 7 maart 1927, timmerman, overleden te Heerlen op 15 september 1987. Hij trouwde met Johanna Hendrika (Annie) de Haan, dochter van Pieter de Haan en Abeltje Wiersma, geboren te Heerlen op 8 mei 1931 en overleden te Heerlen op 20 januari 2002. Uit dit huwelijk vier kinderen.
3. Fientje Tilburgs, geboren omstreeks 1928, overleden te Heel op 3 februari 1969.
4 Piet van der MierdenGreet Tilburgs, geboren te Nieuwenhagen op 30 november 1931, overleden te Landgraaf op 27 februari 2001. Zij trouwde met Piet van der Mierden (foto), geboren omstreeks 1924, mijnwerker, gemeente-ambtenaar, overleden op 4 maart 2010.
5 Frans G. Tilburgs, geboren te Nieuwenhagen op 30 november 1931. Hij was een tweelingbroer van Greet. Hij overleed in 1978 en werd begraven in Timmins, Cochrane District, Ontario, Canada. Frans was getrouwd en had twee dochters.
6 Christina Cornelia (Tiny) Tilburgs, geboren te Schaesberg op 18 september 1941, overleden te Landgraaf op 15 januari 2010. Tiny was gehuwd met Ad Drabbe, geboren te Schaesberg op 3 februari 1940, overleden te Kerkrade op 15 oktober 2017.
XIf Johannes Godefridus Maria Tilburgs, zoon van Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs (Xd) (metselaar) en Anna Josina Kuypers, geboren te Helmond op 3 februari 1905, metselaar, overleden in 1980, trouwde op 27 april 1929 in Helmond met Johanna Clasina Wilde, dochter van Josephus Melgior Wilde (smid, bankwerker) en Johanna Zwanenberg (fabrieksarbeidster), geboren te Helmond 28 oktober 1906, fabrieksarbeidster, overleden in 1994. Het huwelijk werd op 22 okt 1948 ontbonden. Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Josephus Tilburgs, geboren te Helmond op 14 augustus 1930, overleden te Meijel op 25 september 1931.
2. Levenloos kind, geboren te Helmond op 14 juni 1932.
3. Josephus Cornelis Antonius (Sjef) Tilburgs, geboren op 20 maart 1934 te Helmond, overleden op 21 februari 2019 te Helmond, gehuwd met Jo Rooijmans, geboren op 5 mei 1940, overleden op 10 december 1996, partner van Marelene van Dam.
4. Cornelis Josephus Antonius Tilburgs 1937 lid Oranje Nassau erepenning HelmondCornelis Johannes Josephus (Cor/Karel) Tilburgs, geboren te Helmond op 17 maart 1937, Helmonder van het jaar 2000, lid in de Orde van Oranje-Nassau (Helmond 2001), overleden te Helmond 22 januari 2008 (bidprentje), gehuwd met Adriana Johanna (Annie) Nouwen, dochter van Theodorus Nouwen (fabrieksarbeider, steenoveninzetter) en Johanna Honings (weefster), geboren te Deurne op 30 juli 1937. Annie werd in 2004 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was draagster van de erepenning van de gemeente Helmond (afbeelding rechts). Annie overleed op 7 november 2016 in Aarle-Rixtel. Het echtpaar Tilburgs-Nouwen had twee kinderen.
5. Johannes (Jan) Tilburgs, geboren op 3 oktober 1940, overleden te Oosterhout op 18 april 2002.
6. Zoon, geboren in 1947.
Johannes Godefridus Maria Tilburgs, trouwde (2) tussen 21 en 27 april 1949 in Helmond met Petronella Gertruda Wijnhoven, dochter van Hendrikus Wijnhoven en Joanna Elisabeth Korsten, geboren te Horst op 8 november 1906, overleden te Helmond op 1 september 1958. Petronella Gertruda Wijnhoven was eerder getrouwd met Johannes Andreas Maria van Stiphout, geboren te Helmond op 10 oktober 1903, overleden te Bakel op 1 februari 1976.
XIg Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs, zoon van Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs (Xd) (metselaar) en Anna Josina Kuypers, geboren te Helmond op 31 maart in 1907 (Paaszondag), voeger, overleden te Helmond op 5 februari 1975 (bidprentje). Hij trouwde op 24 april 1933 in Helmond met Rika Waidijk, dochter van Harm Waidijk (fabrieksarbeider) en Janna Boekholt, geboren te Emmer Compascuum op 16 januari 1902, Ned. Herv. De ouders van Rika verhuisden op 22 januari 1925 met hun acht kinderen van Emmen naar Helmond. Rika is overleden te Helmond op 23 december 1973. Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs, geboren te Helmond op 7 december 1934 overleden te Zoutelande op 10 augustus 2004 (bidprentje). Karel was getrouwd en had twee kinderen.
2. Anna Josina Tilburgs. geboren te Helmond 21 december 1933, overleden te Helmond op 20 maart 1934.
3. Zoon, geboren in 1937.
4. Johannes Maria Tilburgs 1940Johannes Maria (Jan) Tilburgs, geboren te Helmond op 18 oktober 1940, overleden te Helmond op 1 november 2000 (bidprentje). Jan was gehuwd en had twee kinderen.
5. Dochter, geboren in 1943.
XIh Johanna Aldegonda Tilburgs-VerbiestWilhelmus Tilburgs, zoon van Wilhelmus Cornelis (Karel) Tilburgs (Xe), metselaar, en Anna Josina Kuijpers, geboren te Helmond op 5 september 1914, voeger, plantsoenarbeider (1967), overleden te Helmond op 25 februari 1967. Wilhelmus trouwde op 17 juni 1939 te Helmond met Johanna Aldegonda (Jo) Verbiest (foto), dochter van Johannes Verbiest (fabrieksarbeider) en Anna Maria Claassen, geboren te Helmond op 21 oktober 1921, overleden te Bakel op 2 februari 1994. Uit dit huwelijk:
1. Wim TilburgsWilhelmus (Wim) Cornelis Johannes Tilburgs, geboren te Helmond op 26 maart 1940, overleden te Temara (Marocco) op 18 mei 1996. Wim was getrouwd en had drie kinderen
2 Anna M. Tilburgs, geboren in Helmond omstreeks 1 februari 1943, overleden vóór 15 augustus 2015.
3 Johannes Th. (Jan) Tilburgs, geboren te Helmond op 12 februari 1949, overleden te Helmond op 12 januari 1988, trouwde met Godefrida Johanna (Friedie) van der Els, dochter van Johannes Theodorus (Jan) van der Els en Geertruda Jansen, geboren te Helmond op 16 februari 1939, overleden te Bakel op 4 april 2007. Vader Jan van der Els (1914-1940) was als korporaal op het vliegveld Ockenburg gelegerd in Poeldijk. Hij sneuvelde in de vroege ochtend van de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog (10 mei 1940) bij Loosduinen. Zie Oorlogsgravenstichting en Traces of War. Vóór haar huwelijk met Jan Tilburgs was  Friedie van der Els getrouwd met Lambertus Theodorus Maria (Bert) van Kraaij (1934-1968).
4 Dochter
XIi Pieter Tilburgs, zoon van Cornelis Jacobus Tilburgs (Xl) en Jacoba Catharina Geertruida Munsterman, geboren te Amsterdam op 21 april 1917. Pieter was boekbinder. Hij volgde zeven jaar lager onderwijs. Hij werd op 28 april 1936 gekeurd en geschikt bevonden voor militaire dienst. Hij was 1,672 m. groot en woog 57 kilo. Hij hield van watersport en had gezeild. Ook kon hij met paarden omgaan en was hij bedreven in paardrijden.  Hij wilde zijn militaire dienstplicht graag vervullen als zeematroos en had er geen bezwaar tegen als hij daarvoor langer moest dienen. Pieter overleed te Amsterdam op 28 augustus 1985 en is begraven te Amsterdam (Nieuwe Ooster) op 2 september 1985. Hij trouwde op 30 juni 1937 met Cornelia Hendrikje de Bruin, dochter van Hendrik de Bruin en Cornelia Tollenaar, geboren te Amsterdam op 28 juni 1921, overleden op 6 september 1942, een week na de geboorte van haar tweede kind. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
1. Hendrik Tilburgs, geboren op 14 augustus 1937 te Amsterdam, overleden op 29 november 2008 te Amsterdam. Hendrik trouwde op 11 maart 1960 met Lummigje Moes, geboren op 18 april 1938, overleden op 26 juli 2007. Het echtpaar Tilburgs-Moes had drie kinderen.
2.Jacoba Catharina Geertruida (Coby) Tilburgs, geboren op 29 augustus 1942 te Amsterdam. Coby trouwde op 7 juli 1961 met Johannes Willem Pieter (Joop) van Roosendaal, geboren op 20 april 1934 te Amsterdam. Het echtpaar Van Roosendaal-Tilburgs heeft twee kinderen: Johannes van Roosendaal, geboren op 5 september 1962 te Amsterdam, en Cornelia Hendrikje van Roosendaal, geboren op 22 april 1964.
Pieter Tilburgs trouwde (2) op 3 februari 1943 in Amsterdam met Wilhelmina Johanna van Huik, dochter van Bartus van Huik en Gerritdina Caspers, geboren te Alphen a/d Rijn op 19 december 1917, overleden te Amsterdam op 13 oktober 1972. Het echtpaar Tilburgs-van Huik kreeg één dochter.
1. Gerritdina Tilburgs, geboren te Amsterdam op 26 februari 1944, overleden te Amsterdam op 15 februari 1990.
XIj Huibertus TilburgsJohanna van Velzen 1919Huibertus Tilburgs, zoon van Cornelis Johannes Gerardus Tilburgs (Xn) en Gerarda Katharina Bakker, geboren te Hilversum op 18 juli 1920, verzekeringsinspecteur, overleden te Sint-Michielsgestel op 12 maart 1992, trouwde te Hilversum op 12 mei 1943 (wet) en 1 maart 1944 (kerk) met Johanna (Ans) van Velzen, dochter van Hendrik van Velzen en Johanna (Anna) Grift, geboren te Hilversum op 17 oktober 1919, overleden te Geleen op 18 augustus 1985. Het echtpaar woonde in Hilversum, Sittard en Geleen. Vanaf 1986 woonde Bep samen met Paula Knubben (1927-2007). Uit het huwelijk Tilburgs - van Velzen:
1. trouwfoto Anneke Tilburgs en Ger WetzelsAnneke Tilburgs (Johanna Maria), geboren te Hilversum op 17 september 1946, beroepskeuze-assistente bij Gewestelijk Arbeidsbureau, overleden te Tilburg op 30 maart 1977. Anneke trouwde eind december 1970 in Tilburg met drs. Ger Wetzels (Gerardus Johannes Maria), zoon van Jan Laurens (Lou) Wetzels en Maria Hubertina Gerardina Josephina (Fien) Soons, geboren te Sittard op 15 september 1947, econoom, ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ger is hertrouwd. Hij overleed te Riel op 28 februari 2021.
2. Zoon, geboren in 1948.
XIk echtpaar Tilborghs-DingensMartinus Theodorus Tilborghs, zoon van Antonie Franciscus (Frans) Tilborghs (Xq) (metselaar en houtzager) en Jacoba van Lieshout, geboren te Bergeijk op 8 juni 1910, schoenmaker. Na een lang ziekbed overleden te Luyksgestel op 4 juli 1945, trouwde te Lommel (België) op 17 oktober 1932 met Joanna Catharina (To) Dingens, dochter van Joannes Cornelis Dingens en Joanna Catharina Mertens, geboren te Lommel (België) op 20 maart 1913, overleden te Eindhoven op 28 oktober 1988. Na de dood van Theo hertrouwde To met Arnoldus Hendrikus Thiels, zoon van Bartholomeus Thiels en Adriana van der Velden, geboren te Luyksgestel op 7 april 1921, overleden te Luyksgestel op 7 oktober 1963. Uit het huwelijk Tilborghs-Dingens:
1. Johannes Franciscus Tilborghs (1933-2002)Johannes Franciscus (Frans) Tilborghs, geboren op 9 november 1933 te Luyksgestel, mijnwerker, bosarbeider, schrijver van de autobiografie "Naar de diepte der aarde" (zie Kroniek 1952), overleden op 17 april 2002 te Luyksgestel. Frans trouwde op 4 mei 1957 in Luyksgestel met Elisabeth Catharina (Lies) Valkenaars, dochter van Franciscus Cornelus Valkenaars en Catharina Maria Wils, geboren op 1 januari 1933 in Bergeijk. Het echtpaar Tilborghs-Valkenaars had vier kinderen: dochter (1959), dochter (1961), zoon (1963), dochter (1965).
2. Tilborghs AldegondisOranje NassauAldegondis Franciscus Johannes (Joop) Tilborghs, geboren op 5 februari 1939 te Luyksgestel, overleden te Budel op 5 maart 2018. Joop trouwde met Ellie de Laat, dochter van Antonius Hendrikus (Toon) de Laat en Johanna Maria Josina (Anna) van Meijl, geboren te Budel op 26 september 1943, overleden te Budel op 13 maart 2016.
Joop werd in 2012 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het Eindhovens Dagblad schreef daarover: "Vanwege zijn inzet voor de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Budel is Budelnaar Joop Tilborghs (73) vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Cranendonckse wethouder Frans Strik speldde hem de onderscheiding op tijdens een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Borgh ter ere van zijn afscheid als penningmeester van de KBO. Sinds 1988 is Tilborghs betrokken bij de KBO. Hij coördineerde de bezorging van clubblad Nestor en zette regionaal samenwerkingsverband De Kring mede op. In het verleden was Tilborghs secretaris van de beheerscommissie van de St. Martinusparochie in Dommelen en bestuurslid van harmonie Theodatus in Luyksgestel."
3. Zoon, geboren in 1946.
XIl Tilborghs-van DiepenbeekAdrianus Franciscus Henricus (Janus) Tilborghs, geboren te Bergeijk op 15 juni 1910, postkantoorhouder te Luijksgestel, overleden te Eindhoven op 6 januari 1972, trouwde te Luijksgestel op 4 juni 1946 met Catharina Francina (Cato/Toos) van Diepenbeek, dochter van Hendrikus Maria van Diepenbeek (landbouwer) en Adriana Dekkers (landbouwster), geboren te Luijksgestel op 28 april 1922, overleden te Bergeijk op 2 juli 2011. gezin Tilborghs-van Diepenbeek
Het echtpaar Tilborghs-van Diepenbeek had tien kinderen. Zoals dat in een goed katholiek gezin gebruikelijk was werd voor elk kind een geboortekaartje gemaakt. Zie ook Fotogalerij voor foto's van de geboortehuizen van Janus Tilborghs en Cato van Diepenbeek.

Uit het huwelijk Tilborghs-van Diepenbeek:
1. Zoon (1947)
2. Ad TilborghsGonnie van RensAdrianus Franciscus Henricus Jozef (Ad) Tilborghs, geboren te Luijksgestel op 25 maart 1948, projectleider Koninklijke KPN, overleden te Eindhoven op 30 november 2022, getrouwd op 24 december 1970 (wet) en op 29 oktober 1971 (kerk) met Aldegonda Margaretha Wilhelmina (Gonnie) van Rens, dochter van Lambert Jozef (Sjef) van Rens en Cornelia Josephina (Corrie) Selen, geboren te Horst op 19 juni 1949, overleden te Eindhoven op 8 december 2019. Het echtpaar Tilborghs-van Rens had een zoon, een dochter en vier kleindochters.
3. Dochter (1949)
4. Dochter (1950)
5. Zoon (1952)
6. Zoon (1953)
7. Dochter (1954)
8. Dochter (1956)
9. Jozef Simon Petro (Joost) Tilborghs, geboren te Luijksgestel op 7 januari 1958, overleden te Luijksgestel op 23 februari 1974.
10. drs. Marcellinus (Marcel) Tilborghs, geboren te Luijksgestel op 26 mei 1959, overleden te Tilburg op 4 september 2009. Joost was getrouwd en had twee kinderen.

Generatie XII

XIIa Wilhelmus Martinus Antonius Tilburgs 1926bruidspaar Tilburgs-FlorisseWilhelmus Martinus Antonius (Willy) Tilburgs, zoon van Petrus Fredericus Antonius Tilburgs (XIb) en Elisabeth Theodora van der Heijden, geboren te Eindhoven op 23 maart 1926, militair, overleden op 26 juni 2001. Willy trouwde op 1 februari 1946 in Oost en West Souburg met Sara Florisse, dochter van Pieter Florisse en Jozina de Potter, geboren te Oost en West Souburg op 1 februari 1921, overleden te Eindhoven op 15 maart 1996. Willy Tilburgs en Sara Florisse zijn op 5 juni 1972 in Vlissingen gescheiden. Foto: militaire erewacht bij het huwelijk van Willy Tilburgs en Sara Florisse. Klik op de foto voor een vergroting. Uit dit huwelijk twee kinderen:
1. Jozina Elisabeth (Ine) Tilburgs, geboren op 6 september 1946 te Oost en West Souburg, overleden op 8 april 2007 te Eindhoven. Ine was getrouwd en had twee kinderen.
2. Frans TilburgsFranciscus Marina (Frans) Tilburgs, geboren op 24 februari 1949 te Middelburg, overleden op 19 mei 2009 te Rozendaal. Frans was directeur van Tilburgs & Bassant (Hypotheek, Pensioen, Vermogensbeheer) te Arnhem. Hij was getrouwd en had twee kinderen.

Recente aanpassingen

20 apr. 2024 Xa9 Exacte huwelijksdatum Fernandes-Tilburgs, geboorteplaats en beroep bruidegom.
16 jan. 2024  XIl  Het gezin Tilborghs-van Diepenbeek. 
15 jan. 2024 XIf3 Data Jo Rooijmans, echtgenote van Sjef Tilburgs (1934-2019).
7 jan. 2024 XIh3 Jan Tilburgs (1949-1988) en echtgenote Friedie van der Els (1939-2007).
29 nov. 2023 Xg Overlijden van Willem Riksma (1895-1956), echtgenoot van Johanna Hendrika Tilburgs (1894-1974).
29 aug. 2023 Xa9 Jacques Daniel Fernandes, tweede echtgenoot van Johanna Cornelia Francisca Petronella Tilburgs (1899).
5 aug. 2023 IIIb1 Jan Jacob Tilborgs, zoon van Jacob Wouter Tilborgs en Lijntje Willems.
31 juli 2023 IIa2 Jacob Wouter Tilborgs, overleden vóór 1687.
24 juli 2023 IIb Joannes Tilborchs, gedoopt te Eersel op 6 juli 1625.
21 jan. 2023 I2 en IIb Joannes Walterus Tilborchs, vrouw en twee kinderen.